Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5327022 2020-07-09 Lubelskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 260 000,00 zł na finansowanie wkładu własnego w zrealizowanych w roku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326123 2020-07-08 Lubelskie Zakup i montaż elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324300 2020-07-07 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: Nadzór Wodny w Świeciu. Koszenie wału przeciwpowodziowego Chrystkowo-Gruczno II.2.4) Opis zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324305 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Nadzór Wodny w Tczewie. Koszenie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły – Nizina Walichnowska, Nizina Opal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324306 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Nadzór Wodny w Tczewie Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły – gm. Lichnowy, Miłoradz, Sztum, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324307 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Nadzór Wodny w Tczewie. Koszenie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły – m. Gdańsk, gm. Cedry Wielkie, Gn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324308 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Nadzór Wodny w Tczewie. Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły – gmina Stegna, Ostaszewo, powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324138 2020-07-07 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1: Nadzór Wodny w Świeciu. Koszenie wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324301 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Nadzór Wodny w Kwidzynie. Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000–19+700 i 21+500–23+0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324302 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Nadzór Wodny w Kwidzynie. Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 23+000–44+039 oraz wałów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324303 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Nadzór Wodny w Grudziądzu. Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły Parski – Zakurzewo i wałów wst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324304 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Nadzór Wodny w Grudziądzu. Koszenie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły Sartowice – Nowe i Letni Bratwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5325335 2020-07-07 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PRZEBUDOWA CZĘŚCI ULICY WĄSKIEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324920 2020-07-07 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: PRZEBUDOWA ULICY SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322617 2020-07-06 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa na remont jazu Babino na rzece Narew w km 296+000 z mostem i sterówkami, obręb Babino, gm. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322620 2020-07-06 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322621 2020-07-06 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322648 2020-07-06 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322639 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Część 1 – Nadzór Wodny Chełmno. Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Chełmno (brzeg prawy) II.2.4) Opis zamówienia: Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322618 2020-07-06 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322615 2020-07-06 Pomorskie Opracowanie dokumentacji technicznej na remont Śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego polegającej na wymianie wrót górnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322614 2020-07-06 Podlaskie Utrzymanie rzeki Pełchówka; rzeki Ciek spod Stadnik;rzeki Siennica;rzeki Ciek A;rzeki Ciek B;rzeki CiekB1;rzeki Ciek C; kanału dop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320951 2020-07-02 Lubelskie Budowa drogi gminnej w m. Adamów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIG 271.2..2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5321032 2020-07-02 Podkarpackie Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa placu zabawa w m. Jacnia Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320874 2020-07-02 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IM-ZP.272.11.2020.MT 1. Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski – przebudowa P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5321071 2020-07-02 Mazowieckie Remont Konserwatorski – Przebudowa Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5321195 2020-07-02 Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Remont Konserwatorski – Przebudowa Placu Wolności (droga gminna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5319817 2020-07-01 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/16/2020 Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane w zakresie: remontu budynku nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318964 2020-07-01 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej na remont Śluzy Gorczyca w km 57+000 Kanału Augustowskiego polegającej na wymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318947 2020-07-01 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa dzierżawy urządzeń drukujących wraz z serwisem dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)