Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5531982 2021-01-11 Lubelskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530465 2021-01-08 Lubelskie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Żyrzyn w okresie od 01.08.2020 r. – 31.12.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530533 2021-01-08 Lubelskie „Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 od ul. Zielonej i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejscowości Żyrzyn – ETAP-II.” Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530581 2021-01-08 Lubelskie „Przebudowa drogi wewnętrznej – dz. nr. ew. 35/1 (obr. Parafianka) i dz. nr ew. 180/1 (obr. Cezaryn), na odcinku dł. 643 mb, w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525927 2021-01-07 Lubelskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5523402 2020-12-31 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/ZUK/20/2020 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5523332 2020-12-31 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.14.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa Puławskiego Ośrodka K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5523834 2020-12-31 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.11.2020 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5518008 2020-12-30 Zachodniopomorskie Dostawa systemu roweru miejskiego IV generacji dla Gminy Nałęczów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.271.24.2020 4 sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517930 2020-12-30 Łódzkie Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5518387 2020-12-30 Lubelskie Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5518474 2020-12-30 Mazowieckie Zakup energii elektrycznej w taryfie dynamicznej dla punktów poboru Gminy Nałęczów i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5516216 2020-12-29 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): G.271.B.5.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku przedszkola ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5515209 2020-12-29 Lubelskie Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 530 w msc. Rzeczyca - Kolonia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRG.271.1.16.2020 3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5514416 2020-12-28 Mazowieckie Sprzedaż i dostawa talonów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach w 2021r. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517402 2020-12-28 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 materiały pomocnicze wg katalogu Chromacol lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517404 2020-12-28 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4 materiały pomocnicze wg katalogu Thermolabsystem lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517405 2020-12-28 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie 5 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Poch lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517406 2020-12-28 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 6 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517407 2020-12-28 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie 7 materiały pomocnicze wg katalogu Phenomenex lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517409 2020-12-28 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie 9 materiały pomocnicze wg katalogu Thermo Scientific lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517410 2020-12-28 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie 10 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Indical Bioscince lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517411 2020-12-28 CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie 11 materiały pomocnicze wg katalogu Abatronic lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517413 2020-12-28 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Zadanie 13 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Bio-rad lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517414 2020-12-28 CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Zadanie 14 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Promega lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517415 2020-12-28 CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Zadanie 15 materiały pomocnicze wg katalogu Froilabo lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517416 2020-12-28 CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Zadanie 16 materiały pomocnicze wg katalogu Smeg lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517417 2020-12-28 CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Zadanie 17 odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517424 2020-12-28 CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Zadanie 23 materiały pomocnicze wg katalogu Roth lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5517425 2020-12-28 CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Zadanie 24 termometry opisane poniżej lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)