Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5623767 2021-03-05 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gm. Głusk oraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623548 2021-03-05 Warmińsko-Mazurskie Budowa Contact Center w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfina...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623804 2021-03-05 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Usługa kompleksowego sprzątania w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623762 2021-03-05 Lubelskie CZĘŚĆ NR 11 Nazwa:Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów posesji oraz utrzymanie terenów zielonych Prokura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623604 2021-03-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Dęblinie V: Udzielenie zamówienia Część nr 1 Część nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623902 2021-03-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część nr 5 II.2.4) Opis zamówienia: Część V – dostawa i montaż sprzętu AGD do kwatery internatowej w Zamościu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623575 2021-03-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa wyposażenia informatycznego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym" II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623898 2021-03-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2 II.2.4) Opis zamówienia: Część 2 dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Nisku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623899 2021-03-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część nr 3 II.2.4) Opis zamówienia: Część III – dostawa i montaż sprzętu AGD do kwatery internatowej w Hrubies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621858 2021-03-04 Mazowieckie „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszeniem fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622327 2021-03-04 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID na: Rozbudowę drogi gminnej nr 107116L w Prawied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622828 2021-03-04 Dostawa materiałów do arteterapii dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620227 2021-03-03 Lubelskie Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn. „Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000-17+6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620220 2021-03-03 Lubelskie Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK12 w m. Stołpie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.LU.D-3.2411.22.2020.af ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620215 2021-03-03 Mazowieckie Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 94 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621103 2021-03-03 Lubelskie Usługa ochrony osób i mienia znajdującego się w budynkach oraz na posesji RCKiK w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620241 2021-03-03 Lubelskie Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz w m....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621765 2021-03-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – Planowany obszar Natura 2000 Ostoja Sobiborska II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621766 2021-03-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III – Planowany obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Wieprza II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zakres zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621767 2021-03-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV – Planowany obszar Natura 2000 Potorfia nad kanałem Wieprz– Krzna II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zakres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620467 2021-03-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby planowania form ochrony przyrody ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620492 2021-03-03 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 738 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621779 2021-03-03 Sukcesywna usługa cateringowa w zakresie dostawy dziennych zestawów posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola 89 przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621886 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621887 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621888 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621122 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 1 Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622163 2021-03-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: CPV-15891500-5 buliony

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622164 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: CPV-03142500-3 jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621425 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: CPV-15800000-6 różne produkty spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)