Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246706 2020-04-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Przebudowa i rewitalizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 3 odrębn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246716 2020-04-06 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 pn. „Dostawa 2 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym DN 500”. II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247108 2020-04-06 Mazowieckie Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 pn. „Dostawa 6 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym oraz 6 sztuk ku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247112 2020-04-06 Lubelskie Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 pn. „Dostawa 12 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną”. II.1.1) Nazwa: Dostawa armatury ciepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247339 2020-04-06 Pomorskie Roboty budowlane polegające na naprawie ogrodzenia kompleksu wojskowegop w m. Jawidz Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247491 2020-04-06 Opolskie Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.7.2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245254 2020-04-03 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i utylizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245245 2020-04-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywne wytwarzanie i dostarczanie druków na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2020 r. II.1.4) Krótki opis: Zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245224 2020-04-03 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawu: nośnika i osprzętu do zimowego i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 812 administrowanej prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245951 2020-04-03 Przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 w Lublinie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246561 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III: CPV-03142500-3 jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245908 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I: CPV-15800000-6 różne produkty spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246560 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: CPV-15891500-5 buliony

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245252 2020-04-03 Mazowieckie Część nr: 15 Nazwa: Analizatory parametrów krytycznych II.1.1) Nazwa: Usługa serwisowania urządzeń medycznych – 17 zadań II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247176 2020-04-03 Mazowieckie Część nr: 16 Nazwa: Konsole, silniki, perforator do zabiegów neurochirurgicznych II.1.1) Nazwa: Usługa serwisowania urządzeń me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243656 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Droga ekspresowa S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244619 2020-04-02 Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Dragonów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244795 2020-04-02 Lubelskie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Niedrzwica Duża Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.5.2020 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244820 2020-04-02 Lubelskie Termomodernizacja budynku byłego dworca PKP Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.6.2020 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244831 2020-04-02 Lubelskie Usługa gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244518 2020-04-02 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244709 2020-04-02 DOSTAWA APARATU RTG STACJONARNEGO na rzecz SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, w lokalizacji ul. Lubartowskiej 81 Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245378 2020-04-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej przyul.Łom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245379 2020-04-02 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim,ul.Repko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245380 2020-04-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Zarządu Zlewni w Zamościu, ul.Młyńska 27,22-4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245381 2020-04-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Nadzoru Wodnego w Łęcznej,ul.Krasnystawska 54...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245382 2020-04-02 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Obiektu Hydrotechnicznego wNieliszu,Nielisz 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245383 2020-04-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedzib 17 nadzorów wodnych. II.2.4) Opis zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243683 2020-04-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego3,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245420 2020-04-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)