Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227326 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych (...) przy ul. Koralowej w Lublinie (Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227316 2022-07-06 Podlaskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: utrzymanie wału przeciwpowodziowego rzeki Bug odcinek Krzemień-Wieska-Białobrzegi w km 0+000-10+35...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227738 2022-07-06 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug km 66+846 - 90+546 (L) - I i II koszenie. II.2.4) Opis zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227739 2022-07-06 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug km 15+410-37+814 - I i II koszenie. II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227981 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227983 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227984 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227986 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227989 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227990 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227295 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: System sekwencjonowania kwasów nukleinowych II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227982 2022-07-06 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: System planowania brachyterapii 3D prostaty Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przegl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227985 2022-07-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Mikroskop do badań histopatologicznych Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227987 2022-07-06 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Fotel onkologiczny do chemioterapii Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227988 2022-07-06 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Kardiomonitor Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227991 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227980 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Aparatura laboratoryjna Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228488 2022-07-06 Lubelskie Część nr: Nazwa: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich: renesansowy szczyt Kaplicy Tró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228124 2022-07-06 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu garaży i terenu przyległego w KPP w Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228436 2022-07-06 Część nr: Nazwa: 3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku szaletu miejskiego w Bychawie obejmująca: - wymian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228862 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Części zamienne do pojazdów służbowych marki Kia II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228864 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Części zamienne do pojazdów służbowych marki Opel II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228865 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Części zamienne do pojazdów służbowych marki VW II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227144 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Części zamienne do pojazdów służbowych marki Hyundai II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228863 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Części zamienne do pojazdów służbowych marki Nissan II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227312 2022-07-06 Lubelskie Utrzymanie rzeki Zielawa w km 0+000-62+720; I i II koszenie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225044 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224962 2022-07-05 CZĘŚĆ NR 1 Część 1: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225387 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226116 2022-07-05 Lubelskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)