Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5437172 2020-10-23 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa pełnienia nadzoru dla: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437187 2020-10-23 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dyd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5436424 2020-10-22 Pomorskie Remont elewacji budynku nr 7 - ETAP II ELEWACJE - na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wpisanego do rejestru zabytków p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5436511 2020-10-22 Pomorskie Dostawa mebli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5433282 2020-10-20 Mazowieckie CRZP/115/2020/AZP Sukcesywna dostawa miesięcznych kart abonamentowych uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno-sportowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5433391 2020-10-20 Pomorskie CRZP/146/2019/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Zapytanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5433409 2020-10-20 Pomorskie CRZP/146/2019/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Zapytanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431592 2020-10-19 Pomorskie Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia "Pogłębienie toru podejściowego i akwen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431491 2020-10-19 Termomodernizacja dachu oraz budowa konstrukcji wsporniczej pod planowaną w przyszłości instalację fotowoltaiczną na budynku Jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431829 2020-10-19 Pomorskie CRZP/9/2020/AZP Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5429641 2020-10-16 Pomorskie Konserwacja i serwis hydroforni z ujęciem wody oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5429599 2020-10-16 Mazowieckie Remont 2 szybów windowych z wymianą urządzeń dźwigów osobowych zainstalowanych w budynku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5426591 2020-10-14 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Specjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5427339 2020-10-14 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/02/MMW/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji eksponatu należącego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5427385 2020-10-14 Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5425356 2020-10-12 Pomorskie CRZP/133/2020/AZP Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/1 - 3 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5425029 2020-10-12 Mazowieckie Wykonanie konserwacji, naprawy oraz modyfikacji terminali satelitarnych VSAT, a także doposażenie i zamontowanie niezbędnych podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5425112 2020-10-12 Zakup śrdoków ochrony indywidualnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EZP/544/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5425065 2020-10-12 Pomorskie Zakup środków i artykułów cystości Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EZP/543/2020 : 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5422231 2020-10-09 II.1.1) Nazwa: Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/4 II.1.4) Krótki opis: Specyfikacja techniczna stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5422378 2020-10-09 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5422405 2020-10-09 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół koszykówki kobiet pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5423037 2020-10-09 Budowa placu do ćwiczeń i doposażenie placu zabaw wraz z montażem naświetlaczy przy ul. Rumskiej w Gdyni (BO) Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5423248 2020-10-09 Wykonanie toru wodnego na Martwej Wiśle na odcinku od mostu kolejowego do Polskiego Haka w ramach projektu "Modernizacja wejścia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5423318 2020-10-09 Małopolskie CRZP/109/2020/AZP Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1 - 3 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5432671 2020-10-09 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Układy oddechowe do respiratora II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywne dostawy układów oddechowych do respiratora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5432672 2020-10-09 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Akcesoria do respiratora II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów do respiratora różnego rodzaju...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5432675 2020-10-09 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Strzykawki II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywne dostawy strzykawek różnego rodzaju w łącznej ilości 56 000 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5432677 2020-10-09 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Sączki membranowe II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywne dostawy sączków membranowych w łącznej ilości 16 op. prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5432680 2020-10-09 CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Sonda Sengstakena II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywne dostawy sond Sengstakena w łącznej ilości 20 szt. przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)