Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227091 2022-07-06 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodu gaśniczego – ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227294 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Ochrona osób i mienia w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w lokalizacjach przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227303 2022-07-06 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Obsługa administracyjna i eksploatacyjna oprogramowania RIS/PACS dla SPWSZ w Szczecinie II.1.4) Krótki opis: 1. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227591 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Zamknięty system do nawilżania tlenu do inhalacji, nebulizacji i respiratorów wraz z dzierżawą 6 podgr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227172 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Woda do iniekcji/infuzji oraz przygotowywania leków - opakowania stojące z dwoma portami 1 Aqua pro injecti...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227576 2022-07-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Woda do irygacji miejscowej - butelki z zamknięciem typu motylek (np. ECOLAV) 1 Aqua Rejestracja: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227578 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Płyny dożylne krwiozastępczne koloidowe 1 Dextranum roztwór 10% masa cząsteczkowa 40 000 0,1 roztwór 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227577 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Płyny wieloelektrolitowe pediatryczne 1 Płyn wieloelektrolitowy do infuzji, przeznaczony dla grupy pediatr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227579 2022-07-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Płyny dożylne krwiozastępczne koloidowe 1 Preparat osoczozastępczy, zawierający min. 3% żelatyny w roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227580 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dożylne roztwory glukozy o stężeniu 5% 1 Glucosum 0,05 inj. 100 ml, opakowanie stojące z dwoma portami o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227581 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dożylne roztwory glukozy - różne stężenia 1 Glucosum 0,1 inj. 1000 ml, opakowanie stojące z dwoma port...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227582 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dożylne roztwory glukozy o stężeniu 10% 1 Glucosum 0,1 inj. 100 ml, opakowanie stojące z dwoma portami o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227583 2022-07-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Dożylne roztwory glukozy o stężeniu 40% 1 Glucosum 0,4 inj. 500 ml, opakowanie stojące z dwoma portami o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227584 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Dożylne mieszanki soli fizjologicznej i glukozy 1:1 1 Mieszanka soli fizjologicznej 0,9% oraz glukozy 5% w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227585 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Dożylne roztwory glukozy o stężeniu 40% , inj 1 Potassium chloridum 0,15% ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227587 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Roztwory soli fizjologicznej do irygacji , inj. 1 Natrium chloratum, jałowy i apirogenny roztwór do iryga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227588 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Roztwory do drenażu pęcherza moczowego, inj. 1 Produkt przeznaczony do śródoperacyjnego i pooperacyjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227589 2022-07-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Różne płyny dożylne do infuzji oraz gotowe infuzje antybiotyków RTU, inj. 1 Izojonowy i izotoniczny p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227590 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Dożylne roztwory wieloelektrolitowe, inj. 1 Płyn infuzyjny wieloelktrolitowy o składzie: Na+, Ca2+, K+, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227592 2022-07-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Suche koncentraty do hemodializy kompatybilne z mieszalnikiem Granumix, stanowiącym wyposażenie Ośrodka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227593 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Dożylne roztwory chlorków - roztwory Ringera 1 Płyn infuzyjny Ringera, zawierający w swoim składzie ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227586 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Dożylne roztwory mannitolu 1 Mannitolum 0,2 inj. butelka szklana 100 ml op. 1200

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227078 2022-07-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Zadanie nr 1 1 "Stentgraft z rękawkami i otworami //Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227782 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 1 "Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej z modułem iliac branch //Stentgraft...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227900 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 Opis zamówienia: 1. Opis techniczny [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227167 2022-07-06 Mazowieckie Część nr:1 Nazwa: dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad prawnych i fizycznych komputerów, oprogramowania komputerowego or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227901 2022-07-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 Opis zamówienia: 1. Opis techniczny [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227902 2022-07-06 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4 Opis zamówienia: 1. Opis techniczny [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227904 2022-07-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 6 Opis zamówienia: 1. Opis techniczny [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227910 2022-07-06 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadanie 12 Opis zamówienia: 1. Opis techniczny [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)