Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5555169 2021-01-22 Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych oraz kontroli jakości wraz z dzierżawą 2 szt. analizatorów hematologicznych (analizat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555917 2021-01-22 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIPP.ZP.271.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie obsługi bankowej bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556121 2021-01-22 II.1.1) Nazwa: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego gazociągu n/c wraz z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Orla. 2907/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555699 2021-01-22 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy II.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556277 2021-01-22 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania istniejących przyłączy gazu ś/c w m. Tuchola, gm. T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556122 2021-01-22 II.1.1) Nazwa: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu śr/c w ul. Kujawska, Stroma w Bydgoszczy. 2917/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556558 2021-01-22 Śląskie Dostawa stanowisk badawczych do badań numerycznych wraz z pakietem oprogramowania badawczego dla Wydziału Budownictwa, Architektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557009 2021-01-22 Dolnośląskie Budowa obwałowań na terenie technicznym składu w kompleksie wojskowym 2069 w Toruniu – zadanie 11755. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556029 2021-01-22 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ramach instalacji zastępczej. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556276 2021-01-22 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Opracow. dok. projektowo-kosztorysowej przebudowy gazoc. n/c z przyłącz. w m. Kowalewo Pom., ul. Ogrodowa oraz prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555676 2021-01-22 II.1.1) Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552298 2021-01-21 Śląskie Utrzymanie i serwis urządzeń torowych wbudowanych w torowiskach tramwajowych oraz urządzeń pokładowych zamontowanych w wagonach t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553267 2021-01-21 Śląskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UKW/DZP-C-104/2020 - Kamera internetowa Xiaomi IMILAB We...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553187 2021-01-21 Mazowieckie Dostawa sprzętu RTv oraz multimedialnego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UKW/DZP-281-D-178/2020 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553210 2021-01-21 Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic w miejscowości Tryszczyn Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553232 2021-01-21 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UKW/DZP-281-D-141/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pełnego systemu sieci bezprze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553230 2021-01-21 Dolnośląskie Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bydgoszczy, ul. gen. Tadeu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554239 2021-01-21 Wielkopolskie Robota budowlana polegająca na „Wymianie pokrycia dachowego budynku w Tucholi przy ul. Świeckiej 59” Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5549867 2021-01-20 Kujawsko-Pomorskie REMONT NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DK25 O DŁUGOŚCI CA 3,6 KM Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-VII.272.1.50.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5550588 2021-01-20 Podlaskie Dostawa żywności – mleko i przetwory mleczne na 2021 rok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 02/Żyw/D/20 Sukcesywne dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5550144 2021-01-20 Mazowieckie ZASILENIE BAZY DANYCH SYSTEMU eDIOM OBJAZDEM WIDEO, PRZEGLĄDEM ROCZNYM DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ DANYMI EWIDENCYJNYMI DRÓG W TYM OZNA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547830 2021-01-19 Śląskie BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH I WZMOCNIONYCH NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI W 2021 R. Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5548180 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 8 II.2.1) Nazwa: Usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5548203 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 12 II.2.1) Nazwa: Usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5548088 2021-01-19 CZĘŚĆ NR 7 II.2.1) Nazwa: Usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5548226 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie robót mających na celu bieżące utrzymanie gminnych dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5548721 2021-01-19 CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5548084 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 4 II.2.1) Nazwa: Usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5548113 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 10 II.2.1) Nazwa: Usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5548952 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach gminnych, przystankach aut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)