Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246678 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246721 2020-04-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Realizacja dostosowania systemu Skok-D do integracji z aplikacją AMI wykorzystywanego w Enea Operator Sp. z o.o. II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246696 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: WR 07/02/2020 – McGraw-Hill II.1.4) Krótki opis: Zakup krajowego dostępu do elektronicznych zasobów informacji ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247207 2020-04-06 „Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Marlewo – etap I” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247266 2020-04-06 Budowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247531 2020-04-06 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): sukcesywne świadczenie usług poligraficznych dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247342 2020-04-06 Wielkopolskie Remont szatni z zapleczem przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247345 2020-04-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 98371111-5 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246047 2020-04-05 Mazowieckie ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA PODSTAWIE KART ABONAMENTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, ICH OSÓB TOWARZYSZĄCYCH,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245278 2020-04-03 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Czerwonak – kanalizacja sanitarna w ul. Taczaka i Leśnej w Koziegłowach. II.1.4) Krótki opis: Budowa sieci kanaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245848 2020-04-03 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/p/10/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ilości 60 urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245928 2020-04-03 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): POZ.WOP.260.9.2020 Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi budynku inwent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245949 2020-04-03 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PRZ/00007/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie modułu PPK do systemu Xp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245954 2020-04-03 Wielkopolskie Poszerzenie jezdni w rejonie przepustu w ciągu rzeki Cybina w ul. Jana Pawła II w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245772 2020-04-03 Zakup i dostawa ryb i przetworów z ryb Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246006 2020-04-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót malarskich podcieni oraz arkad wraz z parterem elewacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246274 2020-04-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych w zakresie budynku administracyjnego KOWR w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246275 2020-04-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku kuchni z jadłodajnią znajdującego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245767 2020-04-03 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246541 2020-04-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: wykonanie robót remontowych budynku inwentarskiego w msc. Mniszki, ob. Tuczępy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245945 2020-04-03 Wielkopolskie Przebudowa ul. Klonowej w Luboniu, obręb Żabikowo, w istniejącym pasie drogowym, na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245873 2020-04-03 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: odbudowa dachu budynku spichlerza oraz elementów uzupełniających dla zapewnienia stateczności konstrukcji budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245214 2020-04-03 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowania spektrometru dichroizmu kołoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244605 2020-04-02 Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Stęszew – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.4.6.2020 Zakres prac ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244726 2020-04-02 Wielkopolskie Dostawa, montaż oraz instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244535 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.DL.341.08.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych typu średniego, t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245003 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: REMONT NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244792 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ MASĄ ASFALTOWĄ NA GORĄCO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245004 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH KRUSZYWEM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244599 2020-04-02 Wielkopolskie Remont cząstkowy jezdni bitumicznych w 2020 roku na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy. Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)