Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245892 2020-04-03 Warmińsko-Mazurskie Umocnienie przyczółków przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1430N w miejscowości Różnowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243627 2020-04-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244498 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244534 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów i obiektów będących własnością Gminy Biskupiec. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244665 2020-04-02 przebudowa drogi wraz z siecią wodociągową na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244671 2020-04-02 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SOZ.383.10.2020 Usługi odbioru, transportu, magazynowania i utylizacji odpadów Świadczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244803 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Dostawa koparko-ładowarki w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244573 2020-04-02 Podlaskie Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowa budynku garażowego wraz z infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244684 2020-04-02 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SOZ.383.11.2020 Świadczenie usługi odbioru, transportu, magazynowania i utylizacji odpadó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244814 2020-04-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Samochód ciężarowy do nauki mechaniki i jazdy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245513 2020-04-02 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Podstawowy samochód osobowy mechaniki i nauki jazdy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245514 2020-04-02 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Samochód do mechaniki i praktyki jazdy typu van dostawczo – kurierski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242948 2020-04-01 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.1.15.2020 Przedmiotem zamówienia jest korekta redakcyjna, przygotowanie do druku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242983 2020-04-01 Podlaskie Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przebudowa i budowa ogrodzenia wraz z infrastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242987 2020-04-01 Małopolskie Feromony agregacyjne w formie ampułki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): HP.270.8.2020 Feromony wabiące rytownika pospoli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243000 2020-04-01 „Zabezpieczenie komunalne ćwiczeń p. k. ASTRAL KINGHT 2020 – wynajem kontenerów sanitarnych, toalet przenośnych oraz umywalek prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243005 2020-04-01 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242885 2020-04-01 Warmińsko-Mazurskie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco, oraz grysami i emulsją asfaltową. Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242951 2020-04-01 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej w budynku mieszkalnym położonym w Rakowie Małym 2, gm. Biała Piska, woj. warmińsko-mazur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242749 2020-04-01 Warmińsko-Mazurskie Usługa odnowienia wsparcia technicznego oraz subskrypcji na okres 3 lat dla posiadanego przez Zamawiającego urządzenia FortiAnali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242889 2020-04-01 Warmińsko-Mazurskie Budowa dwóch kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie. Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241176 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych nr 2 i 4 w m. Kozłowo, ul. Nidzicka 11. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241185 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie Likwidacja trzech studni głębinowych znajdujących się na działce Nr 616 w m. Kamiennik Wielki gm. Milejewo. Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241209 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 18/3 w Olsztynie na potrzeby Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Ol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241257 2020-03-31 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Transport prób przeznaczonych do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF), innych choró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243971 2020-03-31 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Transport prób do badań w kierunku BSE/TSE i monitoringowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241358 2020-03-31 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244160 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244161 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244162 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)