Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224943 2022-07-05 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sukcesywna paszy specjalistycznej dla bydła mlecznego do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223158 2022-07-04 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Hemodializoterapia II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223192 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Dializoterapia otrzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223230 2022-07-04 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Organizacja misji gospodarczej w formule B2B on-line II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest organizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223249 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: CZĘŚĆ NR 2 – Odpady medyczne: Poz. 1 - Części ciała i organy pochodzenia ludzkiego - 1 600 kg; Poz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223223 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: CZĘŚĆ NR 1 –Odpady komunalne – segregowane i niesegregowane (zmieszane) II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223213 2022-07-04 II.1.1) Nazwa: Wytwarzanie i dostawa posiłków dla pacjentów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223632 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów osobowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223929 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy młodych warzyw na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie, zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224011 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 542 Rychnowo – Działdowo w lok od k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223684 2022-07-04 Część nr: Nazwa: W ramach przedmiotowego zamówienia, realizowanego ze środków finansowych OBO 2022, planuje się planuje si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223803 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w zakresie budowy chodnika i sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223893 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty, gmina Światki –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223919 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Mleko UHT 2 % l 3 000 Jogurt naturalny 100g-150g kg 1 200 Śmietana 12% kg 1 600 Twaróg chudy lub półtłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224097 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: „Odnowa cienkowarstwowego poziomego oznakowania dróg wojewódzkich na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224485 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Jajko kurze szt 160 000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223747 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: „Odnowa cienkowarstwowego poziomego oznakowania dróg wojewódzkich na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223619 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch ładowarek teleskopowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223765 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa produkcji i przygotowywania całodziennych posiłków dla pacjentów w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225659 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - Wyposażenie techniczne II.2.4) Opis zamówienia: 1) Zakres zamówienia w części II obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222999 2022-07-04 CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Część I - Wyposażenie ratowniczo - gaśnicze 1 Bosak lekki z drzewcem szt. 10 2 Koło ratunkowe sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225660 2022-07-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - Wyposażenie medyczne 1 Pakiet do dekontaminacji wstępnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220914 2022-07-01 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - hemodializoterapia II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220924 2022-07-01 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Hemodializoterapia II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220925 2022-07-01 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Hemodializoterapia II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220929 2022-07-01 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Hemodializoterapia II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220959 2022-07-01 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przegląd P4 przetwornic statycznych PSM-81A z dwóch pojazdów EN57ALd II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220968 2022-07-01 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: CZĘŚĆ I — SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT i ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWA-NYCH, KOMUNALNYCH OSADÓ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220977 2022-07-01 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II — SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT i ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH, KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221926 2022-07-01 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie podstawowe: 1) wykonanie i dostawa 21 sztuk tablic informacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)