Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224965 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WZDOLE R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224975 2022-07-05 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.1.4) Krótki opis: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.2.4) Opis zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225068 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg krajowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224944 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Rejon w Busku - Zdroju II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa soli drogowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225067 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg krajowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223825 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223667 2022-07-04 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223726 2022-07-04 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie na 9 obiektach wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223835 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie zamkniętej imprezy firmowej dla Pracowników Wojewódzkiego Szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224088 2022-07-04 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224155 2022-07-04 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku jednorodzinnym przy ul. Hutni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223947 2022-07-04 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych z nadrukiem wraz z ich rozładunkiem w siedzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224145 2022-07-04 Część nr: 1 Nazwa: Część nr I: „Poprawa komunikacji drogowej terenów górniczych przez budowę północno - wschodniej ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224498 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6 - Część VI – Dostawa produktów suchych, przetworów oraz przypraw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224499 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie Nr 7 - Część VII – Dostawa świeżych owoców, warzyw i kiszonek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224501 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie Nr 9 - Część IX – Dostawa pieczywa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224494 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - Część II – Dostawa świeżych jaj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224496 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4 - Część IV – Dostawa pieczywa i mąki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224497 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5 - Część V – Dostawa świeżych, mrożonych ryb i przetworów rybnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224502 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie Nr 10 - Część X – Dostawa świeżego mięsa drobiowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223898 2022-07-04 Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 - Część I – Dostawa świeżych i przetworzonych produktów mięsnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223949 2022-07-04 Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia I części jest Wykonanie i dostarczenie zdjęć wraz z przeniesieniem majątkowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224788 2022-07-04 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia II części jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych.Szczegółowy op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224393 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr II: „Budowa obiektu mostowego z drogą dojazdowa w msc. Nowa Zbelutka w ramach projektu pn.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224495 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3 - Część III – Dostawa nabiału

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224500 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie Nr 8 - Część VIII – Dostawa mrożonek warzywnych, potraw mrożonych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223739 2022-07-04 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Budowa pomostów drewnianych na terenach udostępnionych oraz wykonanie przepustu betonowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225389 2022-07-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Konserwacja i naprawa ogrodzenia z poręczą

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221772 2022-07-01 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa DW 795 na odcink...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222811 2022-07-01 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2: Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach. 1) Zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)