Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6276159 2022-08-12 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa bezprzewodowej sieci akademickiej o 100 punktów dostępowych wraz z licencjami. Znak sprawy: IA1.282.38....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6276263 2022-08-12 II.1.1) Nazwa: Ubezpieczenia lotnicze dla bezzałogowych statków powietrznych. Znak sprawy: IA1.283.48.2022.TB II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6276304 2022-08-12 Wielkopolskie Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta. II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6276297 2022-08-12 Wielkopolskie Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.:Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej- południ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277214 2022-08-12 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja czynności w ramach bieżącego czyszczenia i przeglądu separatorów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6276990 2022-08-12 Śląskie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Budowa odwodnienia ul. Lipowej i ul. Kolejowej w Stanicy Ogólny zakres zadania obejmuje: 1) w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277555 2022-08-12 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Odbudowa drogi pożarowej wokół terenu ZSP Pilchowice Ogólny zakres zadania obejmuje: 1) wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277556 2022-08-12 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej - boczna ul. Rybnickiej w Wilczy Ogólny zakres zadania obejmuje: 1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277557 2022-08-12 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4: Przebudowa drogi pieszo - rowerowej, boczna ul. Smolnickiej w Leboszowicach Ogólny zakres zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6277558 2022-08-12 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5: Modernizacja nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej (boczna ul. Leboszowskiej w Pilchowicach -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6274856 2022-08-11 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z termomodernizacją i lokalnymi wyburzeniami w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275104 2022-08-11 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnych lokali mieszkalnych nr 1A, 2, 5, 6, 7, 8, 8A, 14, 15 w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6274714 2022-08-11 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową siłowni zewnętrznej przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6274978 2022-08-11 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ul. Żwirki i Wigur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275333 2022-08-11 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawy pieczywa i produktów cukiernicznych do kuchni szpitalnej według potrzeb Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275334 2022-08-11 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawy ryb i mrożonek do kuchni szpitalnej według potrzeb Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275336 2022-08-11 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawy mleka i produktów nabiałowych do kuchni szpitalnej według potrzeb Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275337 2022-08-11 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawy warzyw i owoców do kuchni szpitalnej według potrzeb Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6274619 2022-08-11 Wielkopolskie Część nr: 1 Nazwa: Dostawy produktów spożywczych do kuchni szpitalnej według potrzeb Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275335 2022-08-11 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawy mięsa i wędlin do kuchni szpitalnej według potrzeb Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6274785 2022-08-11 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, objętych zadaniem inwestycyjnym pn.: „Remont cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275563 2022-08-11 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu w imieniu Zamawiającego i na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275130 2022-08-11 Śląskie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu w imieniu Zamawiającego i na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6274695 2022-08-11 Małopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są: - wymiana stolarki drzwiowej; - roboty tynkarskie, malarskie; - roboty związane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6275042 2022-08-11 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 12 ton aluminium A85 - o zawartości aluminiu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272856 2022-08-10 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa stacji roboczej. IA1.282.37.2022.MW II.1.4) Krótki opis: 1.Przedmiotem zamówienia jest wydajna stacja rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6273449 2022-08-10 Lubelskie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest "Zakup i dostawa materiałów żelazonośnych na potrzeby Sieć Badawcza Łukas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6274389 2022-08-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup i dostawa materiałów żelazonośnych na potrzeby Sieć Badawcza Łuka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6274390 2022-08-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest "Zakup i dostawa materiałów żelazonośnych na potrzeby Sieć Badawcza Łukas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6273830 2022-08-10 Opolskie Część nr: Nazwa: Dowóz podopiecznych SKPON - GCER do placówki w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58 B i rozwóz po zajęciach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)