Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5562758 2021-01-26 Pomorskie Naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawę ton...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563708 2021-01-26 Wielkopolskie Dostawa oprogramowania standardowego na potrzeby Gminy Miasta Gdańska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/22/D/2020/M P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563678 2021-01-26 Łódzkie „Świadczenie usług pracowniczych dla Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/4/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560229 2021-01-25 Pomorskie Świadczenie usług dozoru wystaw i eksponatów w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558978 2021-01-25 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 02/ZP/2020 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne usługi prania wodnego, wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559491 2021-01-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja ul. Twardej w Gdańsku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej II.1.4) Krót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554701 2021-01-22 Wielkopolskie ZP/128/2020 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555681 2021-01-22 Łódzkie II.1.1) Nazwa: ZP/103/2020 – Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego II.1.4) Krótki opis: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556507 2021-01-22 Pomorskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na: pełnienie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556764 2021-01-22 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 166/BZP-U.510.105/2020/MG 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557005 2021-01-22 Śląskie Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego z wyposażeniem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 14/PN/ApBad/2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555517 2021-01-22 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.86.2020 Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556985 2021-01-22 Dostawa falownika (przekształtnika energoelektronicznego) zapewniającego współpracę baterii elektrochemicznych z siecią elektroene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552306 2021-01-21 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/283/022/D/20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa muf kablowych do rozbudowy sieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553924 2021-01-21 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): J711.291.1.142.2020.AK 1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48300000-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554458 2021-01-21 Pomorskie Dostawa kamer internetowych dla Katedry Systemów Decyzyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki politechniki G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553977 2021-01-21 Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz sprzedaż energii cieplnej oraz świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi przesyłowej, zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5550138 2021-01-20 Pomorskie Remont nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych na terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z przebudową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5550171 2021-01-20 Pomorskie Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5551633 2021-01-20 Podkarpackie USŁUGA OBJĘCIA NADZOREM AUTORSKIM I OPIEKĄ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA „INFOMEDICA” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D10.251...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552378 2021-01-20 CZĘŚĆ NR: 34 NAZWA: Pakiet 34 - LEKI PRZECIWBAKTERYJNE II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia określono w 3 pozycjach form...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552349 2021-01-20 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 - HORMONY I LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU DOKREWNEGO 1 Lewotyroksyna 100mcg x 100 tabl.PODZIELNYCH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552351 2021-01-20 Śląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet 7 - LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII I OKULISTYCE 1/(1) Octan glinu tabl.rozp. 1g x 6 tabl. op. 200 2/(2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552352 2021-01-20 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet 8 - LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD KRĄŻENIA 1 Sotalol 40mg x 60 tabl. op. 45 2 Sotalol 80mg x 30 tabl. o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552354 2021-01-20 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet 10 -TESTY DIAGNOSTYCZNE 1 Test do wykrywania narkotyków i leków uzależniających w moczu - 2 parametrowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552356 2021-01-20 Śląskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Pakiet 12 - LEKI USPOKAJAJĄCE 1 Klorazepan 5 mg x 30 tabl. op. 100 2 Klorazepan 10 mg x 30 tabl. op. 60 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552359 2021-01-20 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Pakiet 15 - ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOSTYMULUJĄCE 1 Morfina-siarczan inj.10mg/ml x 10amp. op. 5 2 Morfina-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552360 2021-01-20 Śląskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Pakiet 16 - LEKI PRZECIWPARKINSONOWE 1 Biperyden 2mg x 50 tabl. op. 250 2 Biperyden inj. 5mg/ml x 5 amp. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552362 2021-01-20 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Pakiet 18 - LEKI PRZECIWPADACZKOWE C 1 Walproinian sodu 288,2mg/5ml syrop 150ml op. 1200 2 Walproinian so...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552363 2021-01-20 Śląskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Pakiet 19 - NEUROLEPTYKI A 1 Zuklopentiksol 10mg x 100 tabl.powl. op. 100 2 Zuklopentiksol 25mg x 100 tabl....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)