Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227273 2022-07-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227314 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza wraz z uzyskaniem decyzj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228083 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228559 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228383 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, tj. komputera stacjonarnego ALL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228646 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Remonty istniejącego chodnika w ciągu DW 875 w miejscowości Kolbuszowa Dolna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228630 2022-07-06 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 polegająca na budowie chodnika dla pieszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228853 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa samochodu dostawczego z automatyczną windą II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227143 2022-07-06 CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228468 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 polegająca na budowie chodnika dla pieszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228852 2022-07-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa samochodu osobowego (sedan). II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w części II jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225054 2022-07-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 5 II.2.1) Nazwa: Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226009 2022-07-05 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1.Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich, Elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226267 2022-07-05 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Zamówienie publiczne dotyczy wykonania robót budowlanych zadania pn.: „Remont siedziby Prokuratury Rejono...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225994 2022-07-05 Pomorskie Część nr: Nazwa: Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia- stanowiący Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226179 2022-07-05 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż zapór drogowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224946 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promujących projekt pn. Promocja Gospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226621 2022-07-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226625 2022-07-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226626 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym: wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225095 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Linia 91, Linia 988 - teren ISE Rzeszów II.2.4) Opis zamówienia: Usuwanie krzaków oraz odrostów po ścię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226622 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym: wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226710 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego marki URSUS (RDW Mielec) - 2 zadania” Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226623 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226624 2022-07-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym: wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226172 2022-07-05 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego marki URSUS (RDW Mielec) - 2 zadania” Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226713 2022-07-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Linia 106, - teren ISE RzeszówLinia 106, Linia 107, Linia 108 - teren ISE Zagórz II.2.4) Opis zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225725 2022-07-05 Łódzkie Część nr: Nazwa: Wznowienie licencji na oprogramowanie ESET PROTECT Entry On-Prem lub równoważne. Liczba licencji: 3000 Okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226147 2022-07-05 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1) W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: Przykrycie rowu w miejscowości Łąka o łącznej długości L= 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226627 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, oznakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)