Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5236265 2020-03-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.2.2020 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236087 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja danych pzgik dla gminy Popielów Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230273 2020-03-24 Małopolskie Przedłużenie licencji akademickiej Site Licence (dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego) na oprogramowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234286 2020-03-24 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym „P” i tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230334 2020-03-24 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny zespołem specjalistycznym "S", w skład którego wcho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230358 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nazwa: Digitalizacja operatów geodezyjnych dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach projektu pn.: „E-usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234428 2020-03-24 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Założenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228222 2020-03-23 Opolskie II.1.1) Nazwa: Konkurs ofert 2020 – Rehabilitacja lecznicza – leczenie dorosłych ze śpiączką II.1.4) Krótki opis: Leczenie dorosły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228188 2020-03-23 Śląskie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: Sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych typu all-in-one II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywny zakup komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228557 2020-03-23 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych typu miniPC dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228227 2020-03-23 Opolskie 4 Rokowania art. 144 pkt 3: Zakres świadczeń przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234278 2020-03-23 Skład, druk 10 wydań publikacji pn. „Opolskie Wiadomości Regionalne” oraz dostarczenie nakładu publikacji do miejsc wskazanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234236 2020-03-23 Opolskie Wycena nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 29/26 o pow. 0,1384 ha, położonej w obr. Biskupice, gm. Byczyna, pow. klu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5227596 2020-03-20 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do wykonywania badań serol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233550 2020-03-20 Opolskie Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233555 2020-03-20 Opolskie Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233545 2020-03-20 Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 – koncepcja Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233563 2020-03-20 Opolskie Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233740 2020-03-20 Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233380 2020-03-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2.2020 Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5225908 2020-03-18 Inteligentny robot do walki z cyberprzestępczością Przedmiotem Konkursu jest "Inteligentny robot do walki z cyberprzestępczością" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233209 2020-03-18 Opolskie Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PROW/1/2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5232696 2020-03-17 Opolskie Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Bloku Porodowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/UE/2/X...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5224035 2020-03-16 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie wymiany kół monoblokowych w autobusach szynowych serii SA134-009 oraz SA103-013 II.1.4) Krótki opis: Usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5222970 2020-03-13 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5221839 2020-03-12 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR 1 Zadanie 1 – Zestaw urządzeń i narzędzi do zabiegów endourologicznych – cystoskopia, resekcja zgodnie tabelą parametrów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5224308 2020-03-12 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – Zestaw narzędzi do kruszenia kamieni w moczowodach i nerkach zgodnie z tabelą parametrów. I LASER H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5231776 2020-03-12 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P/2/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rękawic do siedziby Zamawiającego ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236945 2020-03-12 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Asortyment jednorazowego użycia do pobierania materiału biologicznego dla potrzeb Laboratorium Diagnostyki Niep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236942 2020-03-12 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sterylne zestawy jednorazowego użycia do laparoskopii ginekologicznej. "Sterylny zestaw jednorazowego użycia d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)