Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225049 2022-07-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usuwanie tawuły w strefie buforowej poza rezerwatem RP "Złote Bagna" II.1.4) Krótki opis: Wykonanie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225404 2022-07-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. niecierpka gruczołowatego, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225048 2022-07-05 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. niecierpka gruczołow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225045 2022-07-05 Opolskie II.1.1) Nazwa: Eliminacja inwazyjnego gatunku roślin tj. barszczu Sosnowskiego na terenie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa i na o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223183 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa jednostek stacjonarnych PC dla Pracowni Multimediów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223184 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa wysokowydajnych stacji roboczych dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego II.2.4) Opis zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223185 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa komputerów przenośnych z monitorami dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego II.2.4) Opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223186 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa serwera systemu pamięci masowej NAS dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego II.2.4) Opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223187 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa komputerów przenośnych dla kadry badawczej dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego II.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223188 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Dostawa specjalistycznych komputerów przenośnych na potrzeby Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223052 2022-07-04 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa komputera przenośnego dlaKliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II.2.4) Opis zamówienia: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223535 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II - usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie 2 leśnictw (Dębowiec, Ochodze) II.2.4) Opis z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223191 2022-07-04 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I - usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie 2 leśnictw (Smolarnia, Przysiecz) II.2.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223672 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę terenu rekreacyjnego z placem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224173 2022-07-04 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Remont pokrycia dachowego stołówki przy internacie OSIW - Olesno, ul. Budowlanych 3, Olesno 46-300 Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223891 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Sportowej w m. Kępa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224098 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Opolu, ul. Bogumiła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224168 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Akacjowej – droga gminna nr 102614 O m. Kępa, Gmina Łubnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224017 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu publicznego w ramach zagospodarowania terenu przyległego do Centru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224196 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka części budynku magazynowo - garażowego przy OSIW, ul. Wielkie Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223883 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań (zwanych „Zleceniami”) związanych z bieżącym utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224829 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie monitoringu stanu ochrony susła moręgowanego w obszarze Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223934 2022-07-04 Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych o kodach: 7120 w obszarze Natura 2000 Bory Niemo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224831 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie monitoringu stanu ochrony ptaków lęgowych: rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej w obszarze Zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224832 2022-07-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Wykonanie monitoringu stanu ochrony mopka w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224833 2022-07-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wykonanie monitoringu stanu ochrony nocka dużego i podkowca małego (populacja rozrodcza) w obszarze Natura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222971 2022-07-04 Śląskie Rozbudowa DW nr 429 od m. Polska Nowa Wieś do DW nr 435 (Wawelno) i DW 435 (Wawelno) do DK 46 II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224830 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie monitoringu stanu ochrony motyli: modraszka telejus i nausitous w obszarze Natura 2000 Łąki w ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223615 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Organizacja dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli kadr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223800 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu kursów język...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)