Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246602 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego p.n. Dobudowa obiektu dydaktycznego D APS I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246603 2020-04-06 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Dokończenie robót na odcinku od km 86+500 do km 89+571 drogi ekspresowej S3/A6 węzeł Rzęśnica (bez węzła) – węzeł D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246679 2020-04-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz szyny usług (ESB) – w ramach platformy usług elektronicznych ZUS – zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246695 2020-04-06 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246702 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Dostarczenie wybranych usług w ramach organizacji spotkań w Gdańsku (centrum miasta lub w obszarze siedziby Wspólne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246703 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Organizacja transgranicznego rajdu rowerowego „Polska–Rosja” z okazji Dnia Europy w województwach: warmińsko-mazurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246704 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Wydziału Informacji Funduszy Europejskich (WIFE), w tym zapewnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246712 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – komora klimatyczna Weiss Technik model ClimeEvent C/340/70/3 II.2.4) Opis za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246619 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu metrologicznego II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu met...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246709 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – system pomiarowy do pomiaru tłumienności optycznej Keysight 8163B z jednomodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246710 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – przetwornik mocy Keysight U2044XA II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246711 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – kalibrator testerów instalacji elektrycznych Fluke 5322A II.2.4) Opis zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246626 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część nr 1 – system pamięci masowej wraz z przełącznikami FC II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem umowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246724 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2 – serwery rack II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją serwerów r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246725 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część nr 3 – serwery modułowe II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją i wdro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246726 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część nr 4 – rozbudowa klastra przełączników sieciowych II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246742 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246746 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246754 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246758 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246760 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246762 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246740 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246741 2020-04-06 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246743 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246745 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246747 2020-04-06 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246748 2020-04-06 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246749 2020-04-06 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246750 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)