Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6228459 2022-07-06 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest remont z wykorzystaniem elementów istniejącego chodnika z kostki brukowej w ci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223875 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224248 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Zakres zamówienia: 1) Pomiary przy robotach drogowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną 2) Rozbiórka kraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222827 2022-07-01 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 zamówienia – Remonty i modernizacje dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221983 2022-07-01 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: Część 1 zamówienia - Remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie. 1) Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222828 2022-07-01 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3 zamówienia - Remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszywem betonowym i rozplantowanie. 1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221785 2022-07-01 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii na terenie gminy Mokobody...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221847 2022-07-01 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220419 2022-06-30 Mazowieckie Część nr: Nazwa: "Sukcesywne dostawy pieczywa oraz bułki tartej do Zakładu Karnego w Siedlcach" w szacowanych ilościach: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220294 2022-06-30 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6219903 2022-06-30 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu immunohematologii metodą mikrokolum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220210 2022-06-30 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1 1 Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, Parametry: zestaw symulujący pakie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224679 2022-06-30 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 1 "Włóknina syntetyczna, wykonana w 100% z włókien polipropylenowych, gramatura 60g/m2. Parame...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224694 2022-06-30 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy ujętego w 7 Pakietach, specjalistycznego sprzętu urolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220225 2022-06-30 Łódzkie Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1 1 Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, bliższy koniec otwarty, dalszy koniec zamknięty, wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224693 2022-06-30 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 1 "Jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224695 2022-06-30 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: PAKIET 4 1 "System leczenia wypadania macicy j.u.sterylny ( narawy wypadnięcia przedniegoi szczytowego meci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224698 2022-06-30 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: PAKIET 7 1 Włókno wielorazowe ( 10x), średnica 270 μm, 1 op. (1 szt.), dł. 3 m, sterylne o mocy 30 W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224696 2022-06-30 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: PAKIET 5 1 System leczenia wypadania macicy j.u.sterylny ( wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym moc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224697 2022-06-30 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: PAKIET 6 1 Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6218333 2022-06-29 Lubuskie dostawa maceratora dla potrzeb SPZOZ w Siedlcach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): macerator/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6218580 2022-06-29 Część nr: Nazwa: 1. Zamówienie dotyczy projektu - „Przebudowa dróg gminnych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6218752 2022-06-29 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1: Dostawa parafilmu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6219782 2022-06-29 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2: Dostawa szkła laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6219783 2022-06-29 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3: Dostawa pipet Pasteura

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6217337 2022-06-28 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy ujętego w 13 Pakietach, specjalistycznego sprzętu urolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6217338 2022-06-28 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy ujętego w 13 Pakietach, specjalistycznego sprzętu urolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6217339 2022-06-28 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy ujętego w 13 Pakietach, specjalistycznego sprzętu urolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6217340 2022-06-28 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy ujętego w 13 Pakietach, specjalistycznego sprzętu urolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6217335 2022-06-28 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: PAKIET 4 1 Cewnik FOLEY -100%silikon, cewnik z otwartym zakończeniem do wprowadzania po prowadnicy, posiada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)