Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5353543 2020-08-04 Małopolskie Przegląd i konserwacja, instalacji i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, nawilżania i osuszania wraz z systemem automatyki Wago i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5347425 2020-07-29 Podkarpackie “Budowa placu zabaw Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SP.041.6.3.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5344891 2020-07-27 Świętokrzyskie „Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu”, realizowanego w ramach projektu LIFE14 CCA/PL/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345058 2020-07-27 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czarna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSPCz 271.01.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5344833 2020-07-27 Śląskie Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5343042 2020-07-24 „Rozbudowa szpitala w Pionkach o pawilon zabiegowy przy ul. Niepodległości 1” w ramach realizacji inwestycji pn.: „Poprawa stanu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5343056 2020-07-24 Wykonanie projektu zamiennego w zakresie piwnicy dla posiadanego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wszystkich bran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5340735 2020-07-22 Mazowieckie "Remont instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIR.271.4.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5340937 2020-07-22 Remont dachu na zabytkowym budynku Resursy Obywatelskiej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16 Przedmiotem zamówienia jest remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5338232 2020-07-21 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych 12 m z pięcioma ładowarkami mobilnymi oraz pojazdu techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5339011 2020-07-21 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5338990 2020-07-21 Mazowieckie Dostawy energii elektrycznej dla SPZZOZ w Pionkach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZZOZ-ZP-21/2020 Zamówienie obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354720 2020-07-21 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350207W w m. Seredzice Zawodzie na odcinku 1+498 do km 2+024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5339042 2020-07-21 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 350201W- Iłża-Jasieniec Iłżecki Górny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5354721 2020-07-21 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont drogi dojazdowej i chodnika Iłża, ul. Św. Franciszka- Zamek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5335740 2020-07-17 Mazowieckie Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych nieruchomości położ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5335578 2020-07-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do magazynu SWPZZPOZ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333733 2020-07-16 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania Microsoft Exchange Server Enterprise oraz dostawa 4 licencji oprogr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333202 2020-07-15 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BGK.271.21.2020 1.Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5332810 2020-07-15 Mazowieckie „Posterunek Policji Nowa Sucha – remont dachu, ocieplenie, wymiana okien, remont nawierzchni, wymiana ogrodzenia” W OBIEKCIE CZYN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5331531 2020-07-14 Mazowieckie USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5331563 2020-07-14 Łódzkie ZAKUP LAPTOPÓW NA POTRZEBY ZDALNEJ NAUKI UCZNIÓW NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA - ETAP II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330227 2020-07-13 Mazowieckie „Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie” Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330412 2020-07-13 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Preparaty do myjni endoskopowych 1 Płyn myjący. Enzymatyczny preperat myjący do myjni endoskopowejOLYMPUS ETD4....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351343 2020-07-13 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Preparaty do myjni endoskopowych 1 Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowejOlympus ETD4. Skład: niej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351344 2020-07-13 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa preparatów do myjni endoskopowch oraz bronchofiberoskopów 1 Środek do maszynowej dezynfekcji bronchofi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351345 2020-07-13 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dezynfekcja endoskopów 1 "Preparat dezynfekcyjny w płynie o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji endoskopów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351346 2020-07-13 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Preparaty do dezynfekcji instrumentów medycznych 1 "Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu głowicy przezpr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351347 2020-07-13 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Preparaty do narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego 1 "Preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi chirur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351348 2020-07-13 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Preparaty do maszynowego oraz manualnego reprocesingu instrumentarium chirurgicznego 1 Preparat myjący do masz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)