Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246764 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Odpady segregowane II.2.4) Opis zamówienia: Część II: odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246694 2020-04-06 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Odpady zmieszane II.2.4) Opis zamówienia: Część I: odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247642 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w Kotowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247527 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w Krzyżówce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247640 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w Roztoce W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247641 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w Łosiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247643 2020-04-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w Składzist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246034 2020-04-04 Śląskie Remont boiska sportowego w miejscowości Sienna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245832 2020-04-03 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244751 2020-04-02 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.90.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244784 2020-04-02 Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 182, km 0+000 – 1+120 w m. Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245132 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Adaptacja w postaci prac malarskich, renowacji parkietu, modernizacji instalacji elektrycznej i instalacja siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245133 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Adaptacja w postaci prac malarskich, położenia posadzki, modernizacji instalacji elektrycznej i instalacja siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245138 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Adaptacja w postaci: prac malarskich, wymiany wykładziny, wymiana podłogi, modernizacja instalacji elektrycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244743 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Adaptacja w postaci prac malarskich, położenia posadzki, prace hydrauliczne, modernizacji instalacji elektryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245134 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Adaptacja w postaci: instalacja sieci komputerowej i sieci internetowej oraz instalacji elektrycznej wraz z zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245135 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Adaptacja w postaci: : instalacja i konfiguracja sieci komputerowej oraz modernizacja instalacji elektrycznej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245136 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Adaptacja w postaci: prac malarskich, wymiana podłogi, wraz z zakupem materiału w 1 pracowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245137 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Adaptacja w postaci: prac malarskich, renowacji posadzki, wykonania nowej posadzki wraz z zakupem materiału w 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245139 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Adaptacja w postaci zakupu i montażu wentylacji w 1 pracowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244629 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze - cz. I - w systemie zaprojektuj – wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245451 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna - cz. I - w systemie zaprojektuj – wyb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244667 2020-04-02 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.89.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru na potrzeby Urzędu Miasta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241450 2020-03-31 Mazowieckie „Dostawa jednoelementowych nakrętek na butelki PET dla Zakładu Produkcji Wód „Uzdrowisko Krynica - Żegiestów” S.A. ul. Nowotarski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241210 2020-03-31 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MOSiR.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest konserwacja istniejącej powłoki malarskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241255 2020-03-31 Mazowieckie Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243579 2020-03-30 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Budowa pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243580 2020-03-30 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Budowa pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5239708 2020-03-30 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Budowa pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5239779 2020-03-30 Dolnośląskie Dostawa chemicznych środków czystości oraz materiałów gospodarczych na potrzeby utrzymywania obiektów i pomieszczeń Państwowej Wyż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)