Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5566769 2021-01-28 Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną”. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567167 2021-01-28 Promocja sportu w Małopolsce podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, w dniach 15-17 stycznia 2021 roku. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5564676 2021-01-27 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): numer sprawy BZP-3942-54/2020 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa obejmują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5564660 2021-01-27 Mazowieckie Usługi druku i dostawa materiałów firmowych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565178 2021-01-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565578 2021-01-27 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 80.272.492.2020 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565777 2021-01-27 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 97/2020 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565756 2021-01-27 Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565757 2021-01-27 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 127/2020 : Przedmiotem zamówienia jest remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565771 2021-01-27 dostawa tensometrycznego czujnika siły do pomiaru sił ściskających - KC-zp.272-605/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5564626 2021-01-27 Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa uzupełniającego układu komunikacyjnego – ulicy KDW.5 na odcinku od sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565996 2021-01-27 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 7/XI/2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa serwera dla KEGW w Krakowie. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565095 2021-01-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa stanowiska archiwizacji i przetwarzania danych dla potrzeb obsługi wyników MS dla WIMiC – KC-zp.272-477/20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5564630 2021-01-27 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZ/EG/24/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego drutu do prasy belując...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565179 2021-01-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, świadczenie dostępu do Internetu, dzierżaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5564919 2021-01-27 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zakup Systemu Cyfrowej Centrali Telefonicznej PBX VoIP z wdrożeniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5566289 2021-01-27 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zakup zestawu telefonów VoIP.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5565132 2021-01-27 Małopolskie Dostawa urządzeń do transmisji online wykładów i zajęć dydaktycznych – KC-zp.272-559/20 II.1.4) Krótki opis: Dostawa urządzeń do t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5564220 2021-01-27 Mazowieckie „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561250 2021-01-26 Małopolskie Usuwanie i utylizację padłych zwierząt z obszarów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563139 2021-01-26 Mazowieckie serwis centrali telefonicznej Alcatel A4400 w AGH w Krakowie KC-zp.272-704/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562226 2021-01-26 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługi: „Sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562307 2021-01-26 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodów ciężarowych specjalistycznych dla OZG w Krakowie: samochody typu furgon L3H2, 4x4, DMC 3 500 kg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561269 2021-01-26 Małopolskie remont instalacji wentylacji w budynkach domów studenckich DS16 "Itaka" i DS17 "Arkadia" przy ulicy Tokarskiego w Krakowie - etap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562274 2021-01-26 Konkurs na Krakowskie Centrum Muzyki II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie zwycięzcy najlepszej pracy konkur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567146 2021-01-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni na terapie pedagogiczną oraz do sali psychologiczno-pedagogicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567147 2021-01-26 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567144 2021-01-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563125 2021-01-26 Małopolskie Dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych do nauki zdalnej w ramach realizowanego projektu, dla UPJP II w Krakowie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5567148 2021-01-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)