Wyniki przetargów - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4883022 2019-05-21 Podkarpackie Przebudowa drogi wewnętrznej DWM-4 w Medyce. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiD.271.1.2019 Przebudowa drogi wewnętrzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883049 2019-05-21 Podkarpackie MODERNIZACJA WEZŁA CIEPLNEGO – O/RZESZÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 350000/271/2/2019-ZAP Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883196 2019-05-21 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przebudowa drogi Markuszowa Kolonia Zagórze nr dz. ewid 230/3, 231/1, 233/7, 233/9, 233/11, 233/13, 233/15 w km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883197 2019-05-21 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przebudowa drogi Pstrągówka Berdechów nr dz. ewid 1220 w km 0+000-0+105 w miejscowości Pstrągówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883137 2019-05-21 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowę drogi Kożuchów Kąty- Markuszowa nr dz. ewid 458, 561, 564 w miejscowości Kożuchów oraz 611, 612 w mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883195 2019-05-21 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa drogi Markuszowa na skale nr dz. 620/2 w km 0+000-0+435 w miejscowości Markuszowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883348 2019-05-21 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IUE.271.8.2019 BUDOWA PARKINGU WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, OŚWIETLENIE TERENU-PARKINGU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883343 2019-05-21 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM.NE-3.333.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie poziome ulic na terenie mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883871 2019-05-21 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych i administrowanych przez MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie budynkach i na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883194 2019-05-21 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowę drogi Tułkowice Budy Dobrzechowskie nr dz. ewid 122/1, 124/1, 125/4, 128/2 w km 0+000-0+395 w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884022 2019-05-21 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGR.V.271.7.2019 Budowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Charytany wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884031 2019-05-21 Podkarpackie Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.14.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884082 2019-05-21 Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 14+458 – 14+637 w miejscowości Ryszkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883124 2019-05-21 Podkarpackie Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884194 2019-05-21 Podkarpackie Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul.St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884468 2019-05-21 Podkarpackie „Dobudowa punktów świetlnych”; „Budowa oświetlenia ul. Klonowej (boczna) w Krośnie”; „Budowa oświetlenia ulica boczna od ul. Skło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884518 2019-05-21 Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego COP, realizowanego w ramach Projektu pn.: "Rewa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884496 2019-05-21 Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884569 2019-05-21 Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego COP, realizowanego w ramach Projektu pn. „Rewal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884587 2019-05-21 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego Un...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884350 2019-05-21 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa oprogramowania dla Katedry Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884586 2019-05-21 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Zakładu Biotechnologii Molekularnej Un...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884588 2019-05-21 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa skanera dla Zakładu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884589 2019-05-21 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884590 2019-05-21 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa monitorów dla Zakładu Biotechnologii Molekularnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881642 2019-05-20 Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu budynku przy ul. Mielczarskiego 139/143 w Kielcach Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881715 2019-05-20 Podkarpackie Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UIB.271.4.2019 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881700 2019-05-20 Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 511 R Rakszawa - Brzóza Stadnicka w miejscowości Brzóza Stadnicka w km 3+248 do 3+443 – budowa c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881852 2019-05-20 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.23.2019 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych Przebudowa chodnika przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4881825 2019-05-20 Małopolskie Remont i konserwacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy (dawna Szkoła Podstawowa) przy ul. Dukielskiej 14 w Miejscu Piastowym Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)