Wyniki przetargów - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5561288 2021-01-26 Przebudowa oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 794/2, 206/51 i 206/47 położonych w Dukli Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561832 2021-01-26 Mazowieckie ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA GMINY ŁAŃCUT Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562283 2021-01-26 Podkarpackie Budowa budynku Stacji Uzdatniania Wody z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Będziemyślu Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562144 2021-01-26 Mazowieckie Dostawa Instalacji wytwarzających energię cieplną w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562941 2021-01-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustrzyki Dolne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563030 2021-01-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W SEZONIE 2020/2021 Rejon obszarowy Nr 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563031 2021-01-26 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W SEZONIE 2020/2021 Rejon obszarowy Nr 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562249 2021-01-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W SEZONIE 2020/2021 Rejon obszarowy Nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561819 2021-01-26 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/JRP/6/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej śmieciarki z tylnym załadunki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562940 2021-01-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Ustrzyki Dolne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562292 2021-01-26 Podkarpackie Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Ropczyce w 2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561294 2021-01-26 Podkarpackie Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562184 2021-01-26 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwie Dukla w roku 2021, pakiet nr 6 – Leśnictwo Ż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562577 2021-01-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Georadar 3D”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562074 2021-01-26 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka ul. św. Rocha II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562245 2021-01-26 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Magnetometr”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562762 2021-01-26 Podkarpackie Dostawa betonu do budowy i remontu chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG-ZP-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563029 2021-01-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W SEZONIE 2020/2021 Rejon obszarowy Nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558194 2021-01-25 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.9.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558219 2021-01-25 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZGKiM.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558176 2021-01-25 Podkarpackie SUKCESYWNA DOSTAWA 80 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWGO B-0 w 2021 ROKU 1. Przedmiotem zamówienia była: Sukcesywna dostawa w ilościach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559376 2021-01-25 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hyżne w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559760 2021-01-25 Podkarpackie Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu Usługi indywidualnego transportu door too door świadczone pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559748 2021-01-25 Podkarpackie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ulanów w terminie od 01-01-2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559068 2021-01-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Roboty budowlane polegające na budowie drogi KZ od ul. Plenerowej do ul. Panoramicznej w Rzeszowie II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560042 2021-01-25 Podkarpackie Dostawa obiadów dietetycznych dla pacjentów SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559990 2021-01-25 Podkarpackie Transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558180 2021-01-25 Mazowieckie Dostawa aromatów i emulsji w 2021 roku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EP-07/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560235 2021-01-25 Podkarpackie Budowa zjazdu drogowego z ul. Lipowickiej w Przemyślu na potrzeby przepompowni ścieków wraz z utwardzeniem nawierzchni jezdni ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558989 2021-01-25 Podkarpackie Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)