Wyniki przetargów - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225041 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225046 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225054 2022-07-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 5 II.2.1) Nazwa: Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225282 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dokumentacja projektowa – ul. Jasińskiego w Przemyślu II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie kompleksowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225283 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dokumentacja projektowa – ul. Sielecka w Przemyślu II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie kompleksowej doku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225284 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dokumentacja projektowa – ul. Topolowa w Przemyślu II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie kompleksowej doku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225042 2022-07-05 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa – ul. Nestora w Przemyślu II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie kompleksowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222975 2022-07-04 II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinkuLutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223224 2022-07-04 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Komańcza w roku 2022 - Leśnictwo Smolnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223668 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223705 2022-07-04 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie kompleksowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223804 2022-07-04 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę usługi w zakresie pielęgnacji, konserwacji i ut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223820 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224171 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223802 2022-07-04 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu dwóch gatunków obcych i inwazyjnych – barszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224044 2022-07-04 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 108 sztuk laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224068 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku stołówki w Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224125 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem – 1 kpl. w ramach realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223927 2022-07-04 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223952 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Celem zmiany studium jest określenie dla przedmiotowego obszaru kierunku zagospodarowania uwzględniającego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224137 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i transport) jednego fabrycznie nowego, średniego samochodu spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224217 2022-07-04 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla wskazanych w Rozdziale I SWZ jednostek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224134 2022-07-04 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz nawierzchni utwardzonych w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224361 2022-07-04 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl - Klęczan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224362 2022-07-04 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana - Nosówka - Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224153 2022-07-04 Podkarpackie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224150 2022-07-04 Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 – Remont masą nawierzchni dróg dojazdowych i placu składowego części Bazy Materiałowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224364 2022-07-04 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie Nr 3 Remont instalacji odgromowej budynku biurowego oraz instalacji elektrycznej Koniaczów, to remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224463 2022-07-04 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224464 2022-07-04 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa produktów mrożonych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)