Wyniki przetargów - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4888835 2019-05-24 Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2019 1. Zakres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889495 2019-05-24 Śląskie Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZPŚ.271.1.2019 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889543 2019-05-24 II.1.1) Nazwa: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6. Prace projektowe i roboty budowlane - formuła „za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889633 2019-05-24 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UZP.4011.14.2019 1) Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889730 2019-05-24 Opolskie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.19 1. Zakres z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886794 2019-05-23 Opolskie Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.4.19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887307 2019-05-23 Opolskie II.1.1) Nazwa: Zakup wyposażenia meblowego szatni studentów dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887365 2019-05-23 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509 Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887371 2019-05-23 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo – rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887750 2019-05-23 Opolskie Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Że...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887725 2019-05-23 Śląskie Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.03.2019.KS Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887842 2019-05-23 „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887834 2019-05-23 Opolskie Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych i wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887820 2019-05-23 Mazowieckie Zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zamkniętego systemu Real-Time PCR przez okres 36 m-cy 1 Półilościowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887393 2019-05-23 Opolskie Konkurs ofert 2019 – ratownictwo medyczne zakres świadczeń: świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887386 2019-05-23 Opolskie II.1.1) Nazwa: Konkurs ofert 2019 - Ratownictwo medyczne zakres świadczeń: Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887937 2019-05-23 Dolnośląskie Wykonanie, oznaczenie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887940 2019-05-23 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zadanie nr 2 1 Adenosinum inj. i.v. 0,006 g/2ml x 6 fiol. op. 6 2 Calcium chlorate inj. 10% 10 ml x 10 amp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887960 2019-05-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: zadanie nr 3 1 Zestaw ochronny przed zakażeniem – fartuch jednorazowego użytku, okulary ochronne, maska jednor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4884837 2019-05-22 dbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego, prace konserwatorskie i remontowe oraz odbudowa zabytków – elementów małej architek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885229 2019-05-22 Opolskie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi. 1. Przedmiotem postępowania jest „Przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885235 2019-05-22 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP-344/18/2019 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług prania, dez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885427 2019-05-22 Wielkopolskie „Dostawa i montaż mebli hotelowych do Zespołu ds. Obsługi Szkoleń i Wypoczynku „Drogowiec” w Pokrzywnej” Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885462 2019-05-22 Łódzkie II.1.1) Nazwa: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885575 2019-05-22 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap II – Kopice i Kopice-Leśnica – część I Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885634 2019-05-22 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr ZZP-344/10/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu podstawowego typu B wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885735 2019-05-22 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IP.272.2.9.2019.RM Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją w ciągach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886460 2019-05-22 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno - asfaltowymi z wycinaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886594 2019-05-22 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4885465 2019-05-22 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)