Wyniki przetargów - woj. organizatora: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4888784 2019-05-24 Mazowieckie „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec od km 15+600 do km 16+100 (L = 0,500 km.) m. Krukowo.” - nr postępowania 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888792 2019-05-24 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK.271.1.2019.DT Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie oleju napędowego do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888811 2019-05-24 Termomodernizacja elewacji północnej Instytutu Kardiologii wraz z modernizacją holu głównego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888827 2019-05-24 Mazowieckie Prace remontowo - konserwacyjne dróg gminnych publicznych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Wars...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888828 2019-05-24 SVA/G/4620-12/2019: Dostawa grzejników stalowych płytowych, grzejników łazienkowych oraz głowic i zaworów grzejnikowych na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888830 2019-05-24 Mazowieckie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Operator koparko ładowarki kl. III” Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888846 2019-05-24 Mazowieckie : Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888848 2019-05-24 Mazowieckie Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie w zakresie przebudowy instalacji grzewczej - II etap w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889015 2019-05-24 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZPiRP.272.8.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 W Rożce-Ciechlin miejscowość Gine...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889013 2019-05-24 Mazowieckie Przebudowa dróg na terenie gminy Zwoleń. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UDiZM-ZP-271.5.19 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889000 2019-05-24 Mazowieckie Remont budynku nr 16 w kompleksie K-1023 , 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPRAWA ZP/09/2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888995 2019-05-24 Podkarpackie Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę worków na odpady dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889485 2019-05-24 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP-XII-WZP.271.37.2019 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe zorganizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889487 2019-05-24 Mazowieckie DOSTAWA 150 SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DLA GDDKIA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPZ.DPZ.4-2414.1.2019 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889502 2019-05-24 Łódzkie Dostawa tłucznia betonowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.1.3.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889509 2019-05-24 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.8161.13.2019 Przedmiotem zamówienia jest odnowa i wykonanie oznakowania poziomego uli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889510 2019-05-24 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PR.271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889588 2019-05-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie usług transportowych na rzecz jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889627 2019-05-24 Mazowieckie Dostawa zestawu aparaturowego do reakcji PCR w czasie rzeczywistym wraz ze specjalistycznymi odczynnikami laboratoryjnymi Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889648 2019-05-24 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZPZLO/ZP/08/19 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889639 2019-05-24 Mazowieckie Wykonanie rozbudowy ulicy Haubicy i Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania na terenie Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889630 2019-05-24 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOP-ZP-7/2019 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: obsługę kasową pływalni „Wodne Piaski” p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889637 2019-05-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w ul. Zabranieckiej, ul. Ks. Anny, ul. Ludw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889649 2019-05-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany przewodu DN 65 wraz z wymianą pompy tłocznej, na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889650 2019-05-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej DN 100 mm Lca 135 m w ul. Lawendow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889651 2019-05-24 II.1.1) Nazwa: WR IMOS modernizacja stacji operatorskich II.1.4) Krótki opis: WR IMOS modernizacja stacji operatorskich II.2.4) Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889599 2019-05-24 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 24 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT) dla Regiona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889676 2019-05-24 Śląskie „Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (kanał tłoczny)” Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889669 2019-05-24 Odbudowa i rozbudowa 10 budynków campingowych znajdujących się w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie, gmina Puszcza Mariańska Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889723 2019-05-24 Zachodniopomorskie Kompleksowa organizacja i obsługa wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)