Wyniki przetargów - woj. organizatora: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5560832 2021-01-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.2603.40.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560843 2021-01-26 Mazowieckie Świadczenie usług ochrony dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EZ.272....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560839 2021-01-26 Mazowieckie Dystrybucja energii elektrycznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MPW.ZP.3121.12.2020 Świadczenie usług dystrybucji ene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561255 2021-01-26 Podkarpackie „Bieżąca konserwacja dróg leśnych i szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba w 2020 r. – zamówienie uzupełniające” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561271 2021-01-26 Sukcesywna dostawa tonerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561821 2021-01-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-XI-WZP.271.48.2020.JSA Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej w okresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561853 2021-01-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DI/39/2020 Przedmiotem zamówienia jest Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562087 2021-01-26 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa komponentów do rozbudowy podsystemu deduplikacji w ramach Centralnego Systemu Backupu II.1.4) Krótki opis: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562162 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 5 szt. urządzeń chłodniczych firmy Polar. Nr sprawy: IHIT/W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562166 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 1 szt. zamrażarki firmy Arctiko oraz 1 szt. zamrażarki firm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562168 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 13 szt. urządzeń chłodniczych. Nr sprawy: IHIT/WR/123/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562169 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 13 szt. urządzeń chłodniczych firmy Whirpool. Nr sprawy: IH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562196 2021-01-26 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Planowe przeprowadzenie badań produktów leczniczych immunologicznych oraz produktów leczniczych wykazujących aktywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562209 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 2 szt. zamrażarek firmy Nuaire. Nr sprawy: IHIT/WR/112/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562211 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 5 szt. zamrażarek firmy Zamex. Nr sprawy: IHIT/WR/111/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562213 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 2 szt. lodówko-zamrażarek firmy LG. Nr sprawy: IHIT/WR/107/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562221 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 6 szt. zamrażarek firmy Jouan, nr sprawy: IHIT/WR/105/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562250 2021-01-26 Mazowieckie Świadczenia usług sprzętowo – transportowych przy robotach utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego będących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562301 2021-01-26 Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562369 2021-01-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Część 9 – prace konserwacyjno-utrzymaniowe na Potoku Jadkowa w miejscowości Ząbkowice Śląskie w km 0+000 – 1+90...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562360 2021-01-26 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – 2 prace konserwacyjno-utrzymaniowe rz. Tarnawka, Kanału ulgi rz. Tarnawki, oraz rz. Młynówka Grzmiąca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562366 2021-01-26 Opolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część 6 – prace konserwacyjno-utrzymaniowe rz. Młynówka Bielicka, oraz rz. Ścinawa Niemodlińska w gminie Niemod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562143 2021-01-26 Mazowieckie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561291 2021-01-26 Mazowieckie Utrzymanie, naprawa i równanie dróg gruntowych w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562102 2021-01-26 Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Praga–Południe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561829 2021-01-26 Mazowieckie Dostawy cykliczne oleju opałowego do szkół w 2021 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.13.2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563155 2021-01-26 Mazowieckie Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Stare Babice. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.46.2020 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562742 2021-01-26 Podkarpackie DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2 dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563148 2021-01-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 1: Dostawa stacji wymiany klatek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563436 2021-01-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.270.108.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzbudnika wraz z systemem steruj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)