Wyniki przetargów - woj. organizatora: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227059 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej – ul. Pohulanka bis do oczyszczalni ścieków – Etap II II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227063 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: "Budowa dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku&...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227080 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: ZP/CZD/068/22 Dostawa odczynnika laboratoryjnego CH50 EG ELISA Quidel nr kat. QI-A018 lub równoważne II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227149 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawu obciążenia pasywnego AC i DC o mocy 100kW do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227151 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa Programable AC&DC Electronic load (4.5 kW) do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227152 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa zasilacza mocy DC do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: Dostawa zasilacza mocy DC do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227153 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa obciążenia aktywnego do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: Dostawa obciążenia akty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227154 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa symulatora sieci elektroenergetycznej o zakresie napięć międzyfazowych 0 – 520V do wyposażenia nowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227156 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup 80 sztuk laptopów II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk laptopów na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227158 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawa symulatora Hardawer-in-the-Loop do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: Dostawa symulato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227181 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227185 2022-07-06 II.1.1) Nazwa: Zakup usługi serwisowej i modyfikacja systemu Imagicle Stone Fax II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227274 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227279 2022-07-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług utrzymaniowych i rekonfiguracyjnych Systemu Kopii Bezpieczeństwa dla ST CPR II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227291 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Rozwój systemu PansaUTM do nowej wersji oraz usługa wsparcia technicznego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227296 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227306 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227330 2022-07-06 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dokonywanie dostaw w celu uzupełniania rezerwy magazynowej w zakresie przekładników prądowych i napięciowych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227344 2022-07-06 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Obsługa kursu liniowego 16211_21161 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227448 2022-07-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Wapienickiego na łącznej dł. 10,500 km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227449 2022-07-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 6,998 km w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227451 2022-07-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Dankówka na łącznej dł. 5,625 km w m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227321 2022-07-06 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej na łącznej dł. 6,000 km,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227446 2022-07-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km, m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227447 2022-07-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego na łącznej dł. 5,140 km w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227450 2022-07-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 14,682 km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227333 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: Dostawa oleju napędowego letniego i zimowego II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227471 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa oleju opałowego lekkiego II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227339 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 II.2.4) Opis zamówienia: 1.1. Usługa czyszczenia pojazdów szynowych EZT w zakresie:1.1.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227281 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Serwis tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)