Wyniki przetargów - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224935 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywna dostawa szczepionek, szczegółowo opisanych w zał. nr 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224928 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Pakiet nr 1 Sukcesywna dostawa szczepionek 1 Szczep. przeciw błonicy, tęzcowi i krztuścowi/ bezkomórkowa złożo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224964 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa 3 ambulansów sanitarenych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa do wskaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224984 2022-07-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w lesnictwie Wełcza w roku 2022 II.1.4) Krótki opis: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225058 2022-07-05 Podlaskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I II.2.4) Opis zamówienia: PAKIET I1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225218 2022-07-05 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II II.2.4) Opis zamówienia: PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225259 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Podpolice Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225260 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Mosorne pakiet nr 3 Mosorne II.2.4) Opis zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225261 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonywanie usług zzakresu gospodarki leśnej w leśnictwie mosorne pakiet 4 Policzne II.2.4) Opis zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225052 2022-07-05 Część nr:1 Nazwa:Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Skawica i Mosorne w roku 2022 - Skawica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225618 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa 1 szt. komputera przenośnego dla WEAIiIB II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224955 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa 1 szt, notebooka dla WEiP II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222970 2022-07-04 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Naprawa i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222986 2022-07-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa licencji oraz subskrypcji Microsoft II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223002 2022-07-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: dostawa licencji Microsoft dla sądów apelacji rzeszowskiej II.1.4) Krótki opis: Udzielenie zamówienia publiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223225 2022-07-04 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 zł II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223239 2022-07-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przekroczenia rzeki San w Przemyślu gazociągiem DN700 Granica Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223247 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV – A4 – format maksymalny 210x297 mm, oprawa miękka 1000 egz. lub 1500 egz. II.2.4) Opis za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223195 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I – B5 – format maksymalny 170x240 mm, oprawa miękka, 1000 egz. lub 1500 egz. II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223245 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – B5 zmniejszony – format maksymalny 160x235 mm, oprawa miękka 1000 egz. lub 1500 egz. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223246 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Cześć III – A5 – format maksymalny 145x205 mm, oprawa miękka 1000 egz. lub 1500 egz. II.2.4) Opis za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223206 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: część II zamówienia - Wsparcie producenta na sprzęt sieciowy ARUBA wraz z oprogramowaniem II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223380 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 1. część III zamówienia - Wsparcie producenta na sprzęt sieciowy BROCADE wraz z oprogramowaniem Nr sery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223381 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: 1. część IV zamówienia - Odnowienie wsparcia, odnowienie licencji na oprogramowanie serwera zarządzają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223382 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: 1.część V zamówienia - Odnowienie wsparcia i licencji na skaner sieciowy Lumeta Spectre 3.0+ dla 5000 ad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223383 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: 1.część VI zamówienia - Wsparcie producenta na serwery HP, Nr seryjny urządzeń CZJ83305CD, CZJ83305CF,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223384 2022-07-04 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: 1.część VIII zamówienia - Odnowienie wsparcia, licencji na oprogramowanie serwera zarządzającego tożs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223630 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223636 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie (w systemie zaprojektuj i wybuduj) modernizacji węz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223638 2022-07-04 Małopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację drogi wojewódzkiej nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)