Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5546908 2021-01-19 Łódzkie Zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania lub dowozu gorącego posiłku klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546920 2021-01-19 Łódzkie Przygotowanie i wydawanie wyżywienia dla uczestników projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w okresie od 18.01.2021 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5547333 2021-01-19 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PPI.271.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Ada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543972 2021-01-18 Łódzkie Usługa wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w zasobach administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545462 2021-01-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PPI.271.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545419 2021-01-18 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.1.OU.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545380 2021-01-18 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dłutów II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546428 2021-01-18 Łódzkie BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI KIEŁMINA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.16.2020.EP.PZP Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546438 2021-01-18 Łódzkie Świadczenie usług komunikacyjnych polegających na wykonywaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów do jednostek oświatowych na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545463 2021-01-18 Łódzkie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dla RCKiK w Łodzi i podległych Punktów Pobrań w woj. łódzkim Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544890 2021-01-18 Łódzkie „Racjonalizacja zużycia energii w czterech budynkach użyteczności publicznej należących do jednostek samorządu terytorialnego w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546173 2021-01-18 Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Warta, podległych obiektów i infrastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544911 2021-01-18 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.60.2020 Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja bo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546451 2021-01-18 Łódzkie Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546149 2021-01-18 Łódzkie Usługi transportowe przy remontach i działaniach porządkowych prowadzonych w pasach drogowych ulic Miasta Kutno przez pracowników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544877 2021-01-18 Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Skomlin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2710.7.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545236 2021-01-18 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545464 2021-01-18 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.55.2020 „UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH I ŻWIROWYCH W MIEŚCIE SKIERNIEWICE w 2021r.”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546095 2021-01-18 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Zp.271.18.2020 3.1 Przedmiot zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540276 2021-01-15 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/XXI/2020 Przedmiotem zamówienia jest ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541627 2021-01-15 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGKM.271.15.2020 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie por...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541662 2021-01-15 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541824 2021-01-15 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mecha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541684 2021-01-15 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541779 2021-01-15 Łódzkie II.1.1) Nazwa: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541900 2021-01-15 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opocz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542064 2021-01-15 Śląskie II.1.1) Nazwa: Prace serwisowe aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania na urządzeniach i w obiektach dla PGE GiEK S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541706 2021-01-15 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ozorków II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542195 2021-01-15 Lubelskie Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542454 2021-01-15 Łódzkie Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PŚ.271.29.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)