Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224973 2022-07-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa organizacja XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji. II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224976 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej– PB i PW wraz z uzyskaniem ZRID dla zadania pn:Rozbudowa DW Nr 481 od ok.km 16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225040 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Kampania edukacyjna i konkursy II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie 1 obejmuje m.in. kampanie edukacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225349 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie województwa łódzkiego....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225350 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 - Wydanie publikacji, druk tablic, notesów z długopisem, druk dyplomów/podziękowań Termin rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225351 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Festyn Ogrodniczo-Przyrodniczy II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie 4 - Usługa kompleksowej organizacji Festy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225352 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Stworzenie zielonych stref – jako wizytówki kampanii „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”- termin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225614 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 II.2.4) Opis zamówienia: Pakiet nr 1 - Sondy kompatybilne z aparatem ddPCR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225615 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 II.2.4) Opis zamówienia: Pakiet nr 1 - Sondy kompatybilne z aparatem ddPCR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225616 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 II.2.4) Opis zamówienia: Pakiet nr 1 - Sondy kompatybilne z aparatem ddPCR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224947 2022-07-05 CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet nr 1 1 Sondy znakowane barwnikiem FAM na 200 reakcji do analizy liczby kopii wybranych fragmentów ge...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225617 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 1 Probówki do hodowli komórek adherentnych, ze skosem, z powierzchnią typu NunclonDelta testo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225662 2022-07-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 759/DAG/PN/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222976 2022-07-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Remont nawierzchni jezdni, chodników oraz peronów przystankowych na ul. Aleksandrowskiej na odcinku odgranicy mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222981 2022-07-04 II.1.1) Nazwa: Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223193 2022-07-04 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Buczek II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223648 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzącyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223650 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa uj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223970 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1) Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym – tor rowerowy typu PUMPTRACK ul. Ceramiczna, dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224014 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Obsługa laboratoryjna obejmuje badania: • oznaczenie modułu odkształcenia podłoża gruntowego, nasypu l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224056 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1) Wykonanie robót budowlano - montażowych kompletnej hali pne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224158 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i remont Auli głównej, budowa łącznika pomiędzy budynkiem Auli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224172 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Dostarczanie posiłków dla Pensjonariuszy Zamawiającego wraz z dzierżawą wyposażonej kuchni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224183 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, tj. przeglądów rozszerzonych obie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223828 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż – Przyłęk granica gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224231 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: adaptacja pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku XIV Domu Studenta Uniwersy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223799 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest „Zakup materiałów promocyjnych wraz z usługą ologowania oraz dostawą do s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223829 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Raw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224107 2022-07-04 Kujawsko-Pomorskie Część nr: Nazwa: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223960 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowa Wieś o długości 315,00 mb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)