Wyniki przetargów - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5560849 2021-01-26 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.29.2020 Przygotowanie i dowóz posiłków do Żłobka Gminnego w Drezdenku 1. Rodzaj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561875 2021-01-26 Lubuskie Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562739 2021-01-26 Lubuskie „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2021r. do 30-06-2021r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562259 2021-01-26 Lubuskie „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn na podstawie imiennych bil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563110 2021-01-26 Wielkopolskie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki realizowana w dwó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561850 2021-01-26 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKM.272.1.2020.RP 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561338 2021-01-26 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Goruńsko - Chycina – część 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562319 2021-01-26 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Goruńsko - Chycina – część 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563154 2021-01-26 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.30.2020 Administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563134 2021-01-26 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.33.2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559287 2021-01-25 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560001 2021-01-25 Lubuskie Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Sulechów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CUW.ZP.231.1.2020.CUW 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559443 2021-01-25 Lubuskie Budowa drogi powiatowej nr 1098F w km 23+650 wraz z budową nowego obiektu inżynieryjnego w m. Tuplice Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560005 2021-01-25 Zachodniopomorskie Budowa budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu – kancelarii leśnictwa Jaźwiny w m. Sówka Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558963 2021-01-25 Lubuskie „Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, obiektu przy ul. Podmokłej 1 w m. Jasień, dz. nr 1012/2” Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560560 2021-01-25 Mazowieckie Zakup Energii Elektrycznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZ.2300.1.12.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa en...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560562 2021-01-25 Lubuskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2021 roku.” Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560563 2021-01-25 „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymagania pojazdu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560259 2021-01-25 Lubuskie Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów w 2021 roku Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560038 2021-01-25 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.35.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja oświetlenia drogowego na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559798 2021-01-25 Lubuskie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Przytoczna”, w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561450 2021-01-25 CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: Pakiet 29 II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu do angiografii, angioplastyki naczyń obwodowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561424 2021-01-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3 1 Prowadniki hydrofilne krótkie sztuka 500 2 Prowadniki hydrofilne długie sztuka 1000 3 Prowadni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561427 2021-01-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet 6 1 Cewniki balonowe sztuka 200 2 Stenty montowane na balonie sztuka 80 3 Stenty samorozprężalne, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561428 2021-01-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet 7 1 Cewnik balonowy wysokociśnieniowy sztuka 300 2 Cewnik balonowy niskoprofilowy sztuka 300 3 Cew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561435 2021-01-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Pakiet 14 1 Cewnik balonowy sztuka 50 2 Cewnik balonowy do dużych naczyń sztuka 20 3 Cewnik balonowy nis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561438 2021-01-25 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Pakiet 17 Coile obwodowe sztuka 150

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561445 2021-01-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Pakiet 24 Okluder naczyniowy do embolizacji naczyń obwodowych sztuka 10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561447 2021-01-25 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Pakiet 26 1 Stentgraft uniwersalny do aorty brzusznej sztuka 5 2 Stentgraft do aorty piersiowej sztuka 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561448 2021-01-25 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: Pakiet 27 1 Zestaw dwuczęściowy sztuka 5 2 Zestaw wieloczęściowy sztuka 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)