Wyniki przetargów - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225081 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Naprawa rewizyjna zestawów kołowych wraz z wymianą kół monoblokowych w spalinowym zespole trakcyjnym SA137-009...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223197 2022-07-04 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna po huraganowego w leśnictwach Skwierzyna, Murzynowo, Chrob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223248 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223227 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 - „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223601 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223716 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest naprawa elewacji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Nowej Soli. Zakres rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223805 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Budowa budynku biurowego - podwójnej kancelarii leśnictw Chrobotek i Zawarcie wraz z niezbędną infrastruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224209 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: Przedmiot niniejszego postępowania obejmuje wykonanie rozbiórki pięciu budynków niemieszkalnych znajdują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223640 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 Usługi sprzątania 90911200-8 Usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223926 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 5.1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224157 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: 5.1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Modernizacja sali gimnastycznej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223869 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224079 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z oprogra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224219 2022-07-04 Lubuskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia pn. „ Kompleksowa usługa organizacji konferencji: Hodowla bydła szansą na roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224625 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet 9 II.2.4) Opis zamówienia: sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223010 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 Pakiet 1 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych 1 Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego Klatki o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224619 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych 1 Zastawki do operacyjnego leczenia wodogłowia t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224620 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet 4 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych "Implanty SYSTEM TYTANOWY DO STABILIZACJI PRZEZNA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224621 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych "Klatki międzytrzonowe szyjne z wypełnieniem Kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224623 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet 7 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych "Implanty międzytrzonowe typu PLIF 1. Implant wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224624 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet 8 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych "Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw:dren łącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224626 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet 10 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych "Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224127 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górzyca w formule „ zaprojektuj i wybuduj „ 1. Prace ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224618 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych 1 Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224622 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet 6 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych I. "Śruby kaniulowane, poliaxialne, samogwintuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224032 2022-07-04 Kujawsko-Pomorskie Część nr: 1 Nazwa: Dostawa pieluchomajtek oraz podkładów medycznych 1 Pieluchomajtki "L" z zapięciami wielokrotnego użycia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224885 2022-07-04 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa produktów do pielęgnacji 1 Chusteczki do pielęgnacji noworodków i niemowląt, z allantoiną lub ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223821 2022-07-04 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ujęcia wody w Łagowcu polegająca na likwidacji urządzenia wodne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225653 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2 - KPP Krosno Odrzańskie – Izba Zatrzymań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225656 2022-07-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część nr 5 - KPP Strzelce Krajeńskie – Izba Zatrzymań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)