Wyniki przetargów - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5546919 2021-01-19 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PRG.271.15.2020 : Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545284 2021-01-18 II.1.1) Nazwa: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników SPZOZ w Lubartowie II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545388 2021-01-18 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16/2020/PN Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych dla Samodzielne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545343 2021-01-18 Mazowieckie Usługi kurierskie-powtórzenie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EO/OP-2730/63/20 1. Przedmiotem zamówienia są usługi kur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545287 2021-01-18 Lubelskie II.1.1) Nazwa: „Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z COZL w Lublinie” II.1.4) Krótki opis: „Usługa odbioru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545795 2021-01-18 Podkarpackie Dostawa materiałów i urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2021 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-P-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545764 2021-01-18 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R4.ST.372.56.2020.ik 1. Przedmiotem zamówienia jest : Utrzymanie techniczno – konserwacy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545765 2021-01-18 Dostawa szybkiej kamery cyfrowej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KP-272-PNK-131/2020 Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545837 2021-01-18 Lubelskie wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Lublin oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestrac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546124 2021-01-18 Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2249L Kol. Kępa - Łopiennik - Skorczyce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiZP.2720-16/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546179 2021-01-18 Lubelskie „Prowadzenie akcji zimowej w gminie Ryki w 2021 roku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIR.271.28.2020 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546186 2021-01-18 Lubelskie „Prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych w mieście Ryki w 2021 roku”. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545786 2021-01-18 Lubelskie Dostawa układu doświadczalnego do badań sprzęgnięć elektromechanicznych wraz z systemem do sterowania Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546394 2021-01-18 Małopolskie Dostawa, wdrożenie i konfiguracja urządzenia sieciowego typu firewall do infrastruktury wskazanej przez Zamawiającego Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546164 2021-01-18 Lubelskie Dostawa pieczywa i mąki pszennej 1 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pieczywa i mąki pszennej, szczegółowe wymagania dotycząc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546117 2021-01-18 Lubelskie Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545404 2021-01-18 Lubelskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Adamów Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546715 2021-01-18 Mazowieckie Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 870 000,00 zł z przeznaczeniemna finansowanie planowanego deficytu budżetowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546665 2021-01-18 Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (dostawa i usługa dystrybucji) dla gminy Rejowiec Przedmiotem zamówienia jest kompleks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546676 2021-01-18 Mazowieckie Usługa wsparcia eksperckiego, doradczego i konsultingowego w obszarze instrumentów terytorialnych oraz Programu Województwa Lubel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545455 2021-01-18 Lubelskie Zakup i dostawa oleju opałowego, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543450 2021-01-17 dostawa ciekłego azotu i dzierżawa zbiorników w okresie 36 m-cy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ-2501/125/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540507 2021-01-15 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 104547L w m. Olchowiec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Bd.ZP.271.10.2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540868 2021-01-15 Lubelskie Remont dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OG.272.1.51.2020 Zakres rzeczow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541549 2021-01-15 Mazowieckie Usługi pocztowe i kurierskie na potrzeby RCKiK w Lublinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RCKiK.DOP.SZ-3321/73/20 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541994 2021-01-15 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot zamówienia stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541968 2021-01-15 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Chełm w leśnictwach Góry, Pawłów I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542495 2021-01-15 Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ulicy łączącej ulicę Warszawską i ulicę Koncertową wraz z budową mostu na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542699 2021-01-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP-240/PN-p30/070/2020 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tub, teczek i dyplo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541902 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup do zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie 2 obrazów – Józef Brandt „Furażer” oraz Stanisław Wyspiański „Józef S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)