Wyniki przetargów - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5544867 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2021 roku Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544909 2021-01-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Inf.351-8/20 Zakup systemu informacji prawnej LEX Omega dla Sądu Okręgowego w Toruniu, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544406 2021-01-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 702D/12/2020 Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Izabelin. Zakres ubezpieczenia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544876 2021-01-18 Przebudowa nawierzchni ul. Polnej – boczna odnoga – dojazd do nieruchomości Polna 14a Zakres prac do wykonania obejmuje między ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545266 2021-01-18 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych wynikających z „Aneksu do harmonogramu prac”, stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545300 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545514 2021-01-18 II.1.1) Nazwa: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu ś/c w msc. Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów i Plan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546099 2021-01-18 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lokali mieszkalnych nr 1 i 1A przy ul. Sienkiewicza 22 w Bydgoszczy Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546118 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DA-39-17/20 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546184 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Nowem. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IKS.271.14.2020.MP Zakres rzeczowy modernizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546417 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w 2021 Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546148 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Utwardzenie części działek nr 42/17 oraz 1/3 - ul. Myśliwska w Nowem. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IKS.271.16.2020.MC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544440 2021-01-18 CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2021 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544418 2021-01-18 Pomorskie Usługi utrzymania oprogramowania SAWA w Sądzie Okręgowym w Toruniu, Sądzie Rejonowym w Chełmnie, Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543967 2021-01-18 Dolnośląskie Dostawa reometru kapilarnego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZZP.243.095.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544434 2021-01-18 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544366 2021-01-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 4/ZN/2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545336 2021-01-18 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: 1) roboty przygotowawcze, 2) wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5546640 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS w Dobrzejewicach RĘKAWICE NITRYLOWE CLASSIC BEZPUDROWE M ILOŚĆ- 350 OPAKOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5544367 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Remont ul. Wierzbowej w miejscowości Tleń. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ROŚBiGK.271.10.2020.ZP Inwestycja zlokalizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545366 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.11.2020 Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5545770 2021-01-18 Kujawsko-Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku przychodni zdrowia przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541376 2021-01-15 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Sukcesywne dostawy oleju napędowego II.1.4) Krótki opis: 1. Sukcesywne dostarczanie oleju napędowego (gat. B, D, F)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541680 2021-01-15 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541695 2021-01-15 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542012 2021-01-15 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541594 2021-01-15 Hurtowe dostawy oleju napędowego dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2021 rok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/PN/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541742 2021-01-15 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542470 2021-01-15 Świadczenie usług ubezpieczeń komunikacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542692 2021-01-15 Wielkopolskie Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-175.2020 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)