Wyniki przetargów - woj. organizatora: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4888783 2019-05-24 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZP.221.7.2019.MO 1. Przedmiotem zamówienia są: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888836 2019-05-24 Zachodniopomorskie Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo-rowerowej szerokości 2,0 m, budowie oświ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888843 2019-05-24 Małopolskie Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych (w tym kaset,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889479 2019-05-24 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.02.05.2019 Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie Gminie Krzęcin kredytu długotermino...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889481 2019-05-24 Zachodniopomorskie Wykonanie aktualizacji Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego, dla zadania pn.: „Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889638 2019-05-24 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZDW-6.391.47.2019.2 Zamówienie obejmuje: Spowolnienie ruchu w m. Moryń ul. Odrzańska w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889953 2019-05-24 Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie Etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IiR.271.2.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4890012 2019-05-24 Zachodniopomorskie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynkach położonych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886792 2019-05-23 Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886834 2019-05-23 Sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego oraz wędlin. Sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego oraz wędlin przez okres jednego roku lic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886922 2019-05-23 Zachodniopomorskie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886931 2019-05-23 Zachodniopomorskie Bieżące utrzymanie dróg gminnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WGG.271.4.35.2019.JG Zakres przedmiotu zamówienia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887096 2019-05-23 „DOSTAWA KRUSZYW DO REMONTU DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA DOBRZANY” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DD.270.2.2.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887083 2019-05-23 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.2.2.2019 Budowa punktu czerpania wody na cele przeciwpożarowe na terenie Nadleśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887115 2019-05-23 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-6.271.1.10.2019.AP Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887202 2019-05-23 Mazowieckie Termomodernizacja budynku GCKiB- filia w Wołczkowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GCKiB.271.4.1.2019 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887280 2019-05-23 II.1.1) Nazwa: Doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Kliniska II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887374 2019-05-23 Wielkopolskie Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887363 2019-05-23 II.1.1) Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887831 2019-05-23 Kujawsko-Pomorskie Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887824 2019-05-23 Zachodniopomorskie Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz przebudowę i rozbudowę klatki schodowej, budynku Katolickiej Szkoły P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887924 2019-05-23 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2019.SS 3.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa stołówki, przedszkola i żłobka p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888003 2019-05-23 Zachodniopomorskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeżno, gmina Brzeżno – ETAP I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG.ZP.271.3.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888055 2019-05-23 Dolnośląskie Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-262-15/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888125 2019-05-23 Wielkopolskie Budowa sali gimnastycznej przy SP w Różewie Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sali sportowej w miejscowości Różewo, gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888210 2019-05-23 Wielkopolskie Przebudowa drogi gminnej w Przybkowie (w kierunku na Chwiram) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.ZP.271.18.2019 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887579 2019-05-23 Remont sanitariatów w budynku Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887944 2019-05-23 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888362 2019-05-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ubezpieczenia komunikacyjne Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886921 2019-05-23 Wielkopolskie Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno o długości ok. 1,437 km - etap I Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)