Wyniki przetargów - woj. organizatora: wielkopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5560643 2021-01-26 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560838 2021-01-26 Zachodniopomorskie Konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się na terenie miasta Gniezna, stanowiącego majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560835 2021-01-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INW.271.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561270 2021-01-26 Śląskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 36 w m. Krotoszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561257 2021-01-26 38/20 Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i uruchomieniem w przychodni - urządzenie do procesu dekontaminacji końcówek s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561262 2021-01-26 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZW/DZP/85/2020 Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Szpitala Wojewódzkiego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561838 2021-01-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZW/DZP/94/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu do systemu zarządzania transmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562240 2021-01-26 Wielkopolskie Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką samobieżną , walcem statycznym samobieżnym i walc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562299 2021-01-26 Zachodniopomorskie wykonywanie przeglądów serwisowych układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz wykonywanie prac niezbędnych w celu u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562313 2021-01-26 Wielkopolskie Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561841 2021-01-26 Zachodniopomorskie Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Rawicz Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561336 2021-01-26 Wielkopolskie Oświetlanie dróg, placów i ulic na terenie gminy Wilczyn za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Oświetlenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562754 2021-01-26 Wielkopolskie Sukcesywna dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ST.2370.22.2020 1.Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562746 2021-01-26 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OO.ZP.271.10.2020.PN 1. Przedmiotem zamówienia jest : Odbiór i zagospodarowanie odpadów k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562197 2021-01-26 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kaczory, Leśnictwa Zielonagóra w roku 2021 – III postępowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563114 2021-01-26 Wielkopolskie „Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas dowozu w 2021 roku” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563135 2021-01-26 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP-NZ-3302-18/2020 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej poprzez wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563138 2021-01-26 Wielkopolskie Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w 2021 roku Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562738 2021-01-26 „Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIM.271.10.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563423 2021-01-26 Mazowieckie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2021 roku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563375 2021-01-26 Mazowieckie Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561864 2021-01-26 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii Rawicz-Dębno Polskie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562230 2021-01-26 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562309 2021-01-26 Wielkopolskie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.374.000,00 złotych dla Gminy i Miasta Odolanów Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562257 2021-01-26 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie pełniej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562254 2021-01-26 Małopolskie Dostarczanie obrazu z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w GDDKiA O/Poznań Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562773 2021-01-26 Wielkopolskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OŚiZP.9.2020 Długość śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562720 2021-01-26 Wielkopolskie Świadczenie opieki serwisowej nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563740 2021-01-26 Wielkopolskie Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 w m. Izdebno km 22+250,00 - 23+550,00 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562320 2021-01-26 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa trakcyjna obejmująca pracę lokomotywy parowej z drużyną trakcyjną ze składem wagonowym składającym się z 2 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)