Wyniki przetargów - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5561333 2021-01-26 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.2.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Poprawa stanu zaby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561840 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IB.271.23.2020. 1. Szczegółowy zakres robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562281 2021-01-26 Pomorskie „Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych selektywnie zebranych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562727 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKIŚ.ZP.271.7.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562177 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562138 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Dostawa wyposażenia w formie sprzętu audio – video w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563105 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w 2021 roku Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562715 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKIŚ.ZP.271.6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561254 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych RDW Nidzica w latach 2021 - 2022, Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563402 2021-01-26 Pomorskie Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej w Bartoszycach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562101 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Dostawa serwerów i sprzętu sieciowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu II.1.4) Krótki opis: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562312 2021-01-26 Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pieniężno w 2021 roku Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562247 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i masztami monitoringu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.271.7.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562759 2021-01-26 Mazowieckie Dostawy gazu płynnego propanu do Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DN-ZP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562159 2021-01-26 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Grupa taryfowa C21 II.2.4) Opis zamówienia: Punkty poboru:1. kompleks koszarowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562214 2021-01-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Grupa taryfowa C11 II.2.4) Opis zamówienia: Punkty poboru: 1. placówka Straży Granicznej w Grzechotkach Obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562215 2021-01-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Grupa taryfowa G11 II.2.4) Opis zamówienia: Punkty poboru: 1. placówka Straży Granicznej w Grzechotkach Obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563747 2021-01-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P/14/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa Oddziału Obserwacyjno –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562268 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GMP.271.8.2020 1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557564 2021-01-25 „Dostawa paszy do Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu dla sandaczy, pstrągów tęczowych i jesiotrów na potrzeby realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557566 2021-01-25 „Dostawa czterech żeliwnych pomp zatapialnych” dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557565 2021-01-25 Dostawa generatora tlenu dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557820 2021-01-25 Warmińsko-Mazurskie Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IB.271.27.2020. 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558173 2021-01-25 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część nr 1: Sprzątanie drogi woj. nr 650 w m. Węgorzewo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558183 2021-01-25 Podlaskie Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1663N Łysak do drogi gminnej nr 197025N Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559450 2021-01-25 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1 Remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej, dróg o nawierzchni betonowej, grun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559841 2021-01-25 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559975 2021-01-25 Pomorskie Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piłsudskiego 42 w Ol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560264 2021-01-25 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych” Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559153 2021-01-25 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Un...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)