Wyniki przetargów - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224943 2022-07-05 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sukcesywna paszy specjalistycznej dla bydła mlecznego do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222992 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych w formie wyposażenia w urządzenia i sprzęt gastronomiczny w ramach realizacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223158 2022-07-04 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Hemodializoterapia II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223192 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie - Dializoterapia otrzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223230 2022-07-04 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Organizacja misji gospodarczej w formule B2B on-line II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest organizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223249 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: CZĘŚĆ NR 2 – Odpady medyczne: Poz. 1 - Części ciała i organy pochodzenia ludzkiego - 1 600 kg; Poz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223223 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: CZĘŚĆ NR 1 –Odpady komunalne – segregowane i niesegregowane (zmieszane) II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223213 2022-07-04 II.1.1) Nazwa: Wytwarzanie i dostawa posiłków dla pacjentów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223600 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego 9 osobowego samochodu przyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223632 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów osobowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223633 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Nazwa zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa budynku w ramach zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223664 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do celów grzewczyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223929 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy młodych warzyw na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie, zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224011 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 542 Rychnowo – Działdowo w lok od k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224090 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego wraz z dedykowanym - s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224208 2022-07-04 Część nr: Nazwa: Dostawy słodyczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223623 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi zakwaterowania i wyżywienia Szczegółowy opis przedmiotu za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223684 2022-07-04 Część nr: Nazwa: W ramach przedmiotowego zamówienia, realizowanego ze środków finansowych OBO 2022, planuje się planuje si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224067 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 214 szt. laptopów do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dokona dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224136 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji pn: „Budowa Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223671 2022-07-04 Pomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty – Florczaki wraz ze stacją podwyżs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223769 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223803 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w zakresie budowy chodnika i sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223836 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia dostawa jednego samochodu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223873 2022-07-04 Pomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem postępowania jest modernizacja urządzenia dźwigowego poprzez wymianę 1 szt. urządzenia dźwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223893 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej Kalisty, gmina Światki –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224091 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu podwórka przy budynku przy ul. Wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224211 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Zamawiający informuje, iż zamówienie nie jest podzielone na części. Powodami niedokonania podziału jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224233 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja 5 budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, tj. budynku gł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223919 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Mleko UHT 2 % l 3 000 Jogurt naturalny 100g-150g kg 1 200 Śmietana 12% kg 1 600 Twaróg chudy lub półtłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)