Wyniki przetargów - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4920711 2019-06-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZOM/1605/2019 Dostawa pojazdu ciężarowego z zabudową typu śmieciarka. Opis techniczny p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920725 2019-06-26 Świętokrzyskie Remont drogi krajowej nr 73 na odcinku Pacanów – Słupia od km 83+000 do km 83+500 oraz od km 84+000 do km 84+650, łącznej długośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920696 2019-06-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 0214T Lipno - Zakrzów - Węgleszyn -Mniszek polegająca na wykonaniu chodnika w mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920672 2019-06-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne – Kotlice Nowe - Borszowice - Motkowice - Stawy - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920889 2019-06-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków – Opatkowice Murowane - Mierzwin polegająca na wykonaniu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920890 2019-06-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków – Opatkowice Murowane - Mierzwin polegająca na wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920987 2019-06-26 Świętokrzyskie Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640 Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920886 2019-06-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa dróg powiatowych nr 0152T i 0210T polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Tyniec droga nr 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920888 2019-06-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy -Imielno – Imielnica - Sobowice polegająca na wykonaniu chodnika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921395 2019-06-26 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa miału węglowego dla potrzeb Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921695 2019-06-26 Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): In.272.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921792 2019-06-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IM.272.2.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest: kontrola dokumentacji modernizacji ewidencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921564 2019-06-26 Śląskie „Utrzymanie systemów przeciwwybuchowych bloków energetycznych nr 1 - 7 oraz Zielonego Bloku wraz z instalacjami podawania biomasy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921555 2019-06-26 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku oraz czynności obsługowe, konserwacyjne sieci i instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921463 2019-06-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet nr 1 Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921803 2019-06-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921804 2019-06-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921805 2019-06-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921806 2019-06-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921439 2019-06-26 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: I część zamówienia II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zakres ilościowy zamówieniaA. Zestawy komputerowe All-In-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921437 2019-06-26 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa i montaż 88 instalacji solarnych w ramach programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921812 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Produkty lecznicze II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921820 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Produkty lecznicze II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów lecznicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921833 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Sekuinumab II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leku sekuinumab. Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921415 2019-06-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Toksyna botulinowa 1 100 jednostek toksyny botulinowej typu A w kompleksie z hem aglutyniną i 0,5mg ludzkiej alb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921811 2019-06-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Interferon beta 1 Interferon beta 1-a ampstrzyk. 44mcg 0,5ml (12 mln j.m.) x 12 sztuk lub 4 wstrzykiwacze Op. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921813 2019-06-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Methylprednisolon 1 Methylprednisolon inj. 1000mg, subst. sucha +16ml rozpuszczalnika Op. 40 2 Methylprednisolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921814 2019-06-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Tigecyclina 1 Tigecyclina proszek do sporządzania roztworu iv i do wlewów 50mg x 10 fiolek po 5ml Op. 45

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921815 2019-06-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Flukonazol 1 Flukonazol roztwór do infuzji 2mg/1ml, 100ml Szt. 1800 2 Flukonazol roztwór do infuzji 2mg/1ml, 50...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921816 2019-06-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Adalimumab 1 Adalimumab 40mg/0,8ml x 2 ampułkostrzykawki + gaziki Op. 230

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)