Wyniki przetargów - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5560833 2021-01-26 Pomorskie Produkty żywnościowe – warzywa i owoce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-PN/32/20 Przedmiotem zamówienia jest zakup i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561340 2021-01-26 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RO.271.45.2020 1. Przedmiotemzamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego, do pięc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561824 2021-01-26 Pomorskie Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka drogi gminnej w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562748 2021-01-26 Podkarpackie Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2021 - 2023 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563009 2021-01-26 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rejon IV „Rokitnica”, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo o łącznej długości jezdni dróg 24,2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563369 2021-01-26 Pomorskie „Świadczenie usług cateringowych do żłobka” w ramach projektu pod nazwą: „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562758 2021-01-26 Pomorskie Naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawę ton...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563708 2021-01-26 Wielkopolskie Dostawa oprogramowania standardowego na potrzeby Gminy Miasta Gdańska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/22/D/2020/M P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563706 2021-01-26 Mazowieckie Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2021 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563678 2021-01-26 Łódzkie „Świadczenie usług pracowniczych dla Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/4/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561842 2021-01-26 Pomorskie Dostawa 15.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/3/32/2020 1. Zakres zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563413 2021-01-26 Pomorskie Świadczenie usług cateringowych do przedszkola Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PI.241.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562217 2021-01-26 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:1) Rejon III „Wiślina” Świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562271 2021-01-26 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych II.1.4) Krótki opis: Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562251 2021-01-26 DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FSZ.242.33.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563749 2021-01-26 Pomorskie Dostawa nabiału ZAZ Czarne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INiZP272.24.2020 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562109 2021-01-26 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa serwera obliczeniowego dla Zakładu Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego II.1.4) Krótki opis: 1. K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559476 2021-01-25 Pomorskie Bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Kartuzy w 2021 roku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559472 2021-01-25 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.3.12.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stadionu lekkoatletycznego przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559482 2021-01-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn.: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i w ul. Arch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559804 2021-01-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i wbudowanie sześciokątnych płyt betonowych - trylinka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559808 2021-01-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Równanie dróg gruntowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559809 2021-01-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Ścinanie poboczy dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559821 2021-01-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Utrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560054 2021-01-25 Pomorskie Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji "Budowa ulicy Necla w Gdyni" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EZP nr 121/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559807 2021-01-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa i wbudowanie materiału - kostka betonowa typu „Polbruk”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559822 2021-01-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Utrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559805 2021-01-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa i wbudowanie płyt drogowych YOMB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560229 2021-01-25 Pomorskie Świadczenie usług dozoru wystaw i eksponatów w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559810 2021-01-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa i wbudowanie płyt drogowych pełnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)