Wyniki przetargów - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5561871 2021-01-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 4/20 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Ośrodka D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562191 2021-01-26 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny II.1.4) Krótki opis: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563126 2021-01-26 Budowa odwodnienia placu Rejonu w Zambrowie wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Rejonu Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563389 2021-01-26 Podlaskie Remont i przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczna z ul. Ogrodową w Jeleniewie, Gmina Jeleniewo Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563390 2021-01-26 Podlaskie Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.12.2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563662 2021-01-26 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Izp.271.55.2020 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest Budowa drogi wewnętrznej o nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562267 2021-01-26 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których zn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559261 2021-01-25 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łomża w 2021 r. II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559753 2021-01-25 Wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, budowy deszczochronów na platformach oraz zmiany kotwienia pomostu pływającego w Siem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559994 2021-01-25 Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 października o zmian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559977 2021-01-25 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Szp.P.VI.14/20 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego przygotowywania wyżywien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560459 2021-01-25 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I.271.9.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnego targowiska w Sokołach. Zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560253 2021-01-25 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.34.2020 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559459 2021-01-25 Podlaskie „Zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2021r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559759 2021-01-25 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.272.33.2020 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. Przebudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559988 2021-01-25 Podlaskie Wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji świąt oraz rocznic kościelnych, państwowych i miejskich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560633 2021-01-25 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Jabłonka Kościelna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560634 2021-01-25 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Osipy-Lepertowizna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560555 2021-01-25 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Gołasze-Puszcza Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560636 2021-01-25 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560637 2021-01-25 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 8

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560532 2021-01-25 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 2 Zadanie 2 obejmuje drogi: 1) Przebród – Trzciane – Kropiwne Stare – Żyliny; 2) Łącznik I i II linii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557318 2021-01-23 Podlaskie Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557317 2021-01-23 Podlaskie Sprzedaż i dostawa artykułów mięsnych i drobiowych dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa artykułów mięsnych i drobiow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557474 2021-01-23 Podlaskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GGiOŚ.271.11.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557492 2021-01-23 Podlaskie Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557491 2021-01-23 Podlaskie Sprzedaż i dostawa mrożonek dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa mrożonek dla Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555154 2021-01-22 Śląskie Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 października o zmian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555494 2021-01-22 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 05/ZP/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratori...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555801 2021-01-22 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego II.1.4) Krótki opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)