Wyniki przetargów - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225037 2022-07-05 Podlaskie Nazwa:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku przejście przez m. PŁASKA” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223201 2022-07-04 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie do 1000 badań obrazowych MR jamy brzusznej z oceną parametryczną stłuszczenia i badaniem spektroskopi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223940 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do wykrywania istot żywych w zamkniętych przestrzeniach ła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223663 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zadania jest Remont budynku nr 12 na terenie JW w Łomży A Roboty remontowe: - Rozebranie posadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223673 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku internatu Zespołu Szkół Ogó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223704 2022-07-04 Część nr: Nazwa: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Błękitnej i ul. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224194 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej drogowej na skrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223735 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego segmentów A ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223744 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy Nr 01/2021/42...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223887 2022-07-04 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego dla Gminy Przerośl. Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223930 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224149 2022-07-04 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - budowa sieci kanalizacji deszczowej  500 w ul. Wyzwolenia w Mońkach ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224327 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224329 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224330 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224331 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224334 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224336 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224337 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224338 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224339 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224341 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224343 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224344 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224347 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224348 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224328 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 10 // 1 Manometr do pomiaru ciśnienia w mankietach us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224345 2022-07-04 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 1 Żel do EKG 500g Szt. 20 2 Żel do USG 500g S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224414 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży dla 4 nauczycieli w przedsiębiorstwach z terenu woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224022 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Część I - Mleko i produkty mleczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)