Wyniki przetargów - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5622851 2021-03-05 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 321/ZP/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622983 2021-03-05 Podkarpackie Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na doposażenie terenów przy ul. Spychalskiego oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623058 2021-03-05 Podkarpackie Promocja Miasta Rzeszowa w ramach występów drużyny siatkarskiej kobiet K.S. Developres Rzeszów w Tauron Lidze oraz Pucharze Polski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623123 2021-03-05 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZ.ROZ.2810.128.2020 Przedmiotem zamówienia są: „Roboty budowlane - wymiany drabin w szy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623128 2021-03-05 Podkarpackie Zakup ambulansu typ C wraz z wyposażeniem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EP/58/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623671 2021-03-05 Podkarpackie Kompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie oraz usługi rozwoju i gwarancji zintegrowanego systemu klasy ERP, a także wdrożenie sts...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623593 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Pakiet 1 – mrożonki II.2.4) Opis zamówienia: Mrożonki. V: Udzielenie zamówienia Pakiet 1 – mrożonki Pakiet 1 – mr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623785 2021-03-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 43/2020 – Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad przebudową i termomodernizacją budynków Zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623131 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Roboty budowlane - termomodernizacja budynku biurowego (Sieniawa, ul. Słoneczna 18) - obejmuje wymianę stolark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623575 2021-03-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa wyposażenia informatycznego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym" II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623925 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z m. Przemyśl, Jarosław, Żurawica II.2.4) Opis z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623833 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie działalności w zakresie usług transportowych, tj. wynajem aut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623802 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623943 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623945 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III – odwiert Załęcze-Wiewierz 29. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623699 2021-03-05 Podkarpackie Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Bór II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623992 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: Dostawa i montaż TV przemysłowej - I/ZUS w Stalowej Woli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623502 2021-03-05 Podkarpackie Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623571 2021-03-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623926 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z m. Sanok II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623944 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – odwierty: Wilków 1, Wilków 39. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623487 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Roboty budowlane - termomodernizacja budynku biurowego ZW Besko (Sieniawa, ul. Słoneczna 26b) - obejmuje wymia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623810 2021-03-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Sukcesywna usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych II.2.4) Opis zamówienia: Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623855 2021-03-05 Podkarpackie Nazwa:Dostawa oleju napędowego wraz z transportem II.1.4) Krótki opis: Sukcesywna dostawa oleju napędowego wraz z transportem w il...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624163 2021-03-05 Podkarpackie Usługa polegająca na odbiorze i utylizacji odpadów o kodzie 180103*, 180109 pochodzących z realizacji zadań związanych z zapobiega...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621716 2021-03-04 Podkarpackie „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621877 2021-03-04 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.82.2020 1. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: utrzymanie czystości na przyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621860 2021-03-04 Podkarpackie Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębno – Dębczak, Jastew –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622056 2021-03-04 Podkarpackie Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622606 2021-03-04 Podkarpackie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)