Wyniki przetargów - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246679 2020-04-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz szyny usług (ESB) – w ramach platformy usług elektronicznych ZUS – zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246721 2020-04-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Realizacja dostosowania systemu Skok-D do integracji z aplikacją AMI wykorzystywanego w Enea Operator Sp. z o.o. II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246706 2020-04-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Przebudowa i rewitalizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 3 odrębn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246744 2020-04-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247378 2020-04-06 Podkarpackie Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury nad zalewem w Radymnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.I.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247461 2020-04-06 Podkarpackie Zakup worków do zbierania odpadów komunalnych selektywnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247209 2020-04-06 Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247482 2020-04-06 Podkarpackie Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Polańczyk Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR.271.2.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245261 2020-04-03 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cisna w roku 2020” – zamówienie polegające n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245415 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 – leśnictwo Klimkówka II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245416 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3 – leśnictwo Łowieckie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245249 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet 1 – leśnictwo Bukowica II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246000 2020-04-03 Podkarpackie Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Krasiczyn w 2020 roku - przetarg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245947 2020-04-03 Podkarpackie Remont elewacji w zespole wpisanych do rejestru zabytków, budynków Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246446 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Oddział Terenowy w Grodkowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246448 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 - Oddział Terenowy w Oleśnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245994 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Oddział Terenowy w Głubczycach, wycinka 197 sztuk drzew w ciągu dróg wojewódzkich: nr 409, 414, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246539 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym wykonawczej i Specyfikacji Technicznej Wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245867 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym wykonawczych i Specyfikacji Technicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245883 2020-04-03 Podkarpackie Malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz wymiana posadzek z płytek PCW na wykładzinę rulonową PCV w szatniach przy sali gimnas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246561 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III: CPV-03142500-3 jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246571 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: warzywa i owoce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246447 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 - Oddział Terenowy w Grodkowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244544 2020-04-02 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK-PU/03/02/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych worków do zbiórki odpadów, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244767 2020-04-02 Podkarpackie Zaprojektowanie i budowa obiektów i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina Leżajsk prowadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244722 2020-04-02 Podkarpackie Świadczenie usług transportowych polegających na przewozie pracowników Zamawiającego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244737 2020-04-02 Podkarpackie Zagospodarowanie odpadów o kodach: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 Opak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244523 2020-04-02 Podkarpackie Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w okresie letnim w 2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244548 2020-04-02 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPM.271.1.2020 Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2020 roku na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244558 2020-04-02 Podkarpackie Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Gpr.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)