Wyniki przetargów - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227079 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla wskazanych jednostek podległych Gminie Stalowa Wola w roku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227108 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa paliw płynnych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227291 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Rozwój systemu PansaUTM do nowej wersji oraz usługa wsparcia technicznego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227302 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: świadczenie usługi sprzątania wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i usługa sprzątania ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227326 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych (...) przy ul. Koralowej w Lublinie (Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227345 2022-07-06 Podkarpackie ZAMÓWIENIE NR 1 CZĘŚĆ NR 1 V: Udzielenie zamówienia Zakup technicznych środków materiałowych do kompanijnego modułu ognio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228083 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228169 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów BHP dla pracowników Nadleśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228360 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: - Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: ,, Uporządkowanie go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228458 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki wraz z ołaceniem oraz wymianą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228070 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu, dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych przy budynku Domu Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228247 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle w ramach za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228559 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228694 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych wg formularza cenowego wraz z dostawą i rozła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228111 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z remontem budynku nr 520 w Nowej Dębie (budynek kot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228383 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, tj. komputera stacjonarnego ALL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228564 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Zadanie obejmuje budowę pierwszego etapu oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228601 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: „Wymiana okien w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie” Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228646 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Remonty istniejącego chodnika w ciągu DW 875 w miejscowości Kolbuszowa Dolna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228661 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228754 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej. Szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228597 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania systemu InfoMedica/AMMS. Okres trwania umowy – 12 m-cy tj. od 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227104 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz II.1.4) Krótki opis: Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228656 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: 1 Nazwa: część I – Dostawa sortów mundurowych leśnika Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228870 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zad. nr 4 – Pierścienie - 1 poz. asortym. w ilości 10 szt. Dotorebkowy pierścień napinający wykonany ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228874 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zad. nr 8 – Głowica do fakoemulsyfikacji - 1 poz. asortym. w ilości 2 szt Głowica do fakoemulsyfikacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228875 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zad. nr 9 – Akcesoria do cięcia - 1 poz. asortym. w ilości 600 szt Zestaw akcesoriów zużywalnych do ci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228877 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zad. nr 11 – Końcówki irygacyjne - 1 poz. asortym. w ilości 1 zestawów Końcówki irygacyjno/aspirac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228468 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 polegająca na budowie chodnika dla pieszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228871 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zad. nr 5 – Witrektom - 1 poz. asortym. w ilości 5 szt Witrektom jednorazowego użytku do witrektomii prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)