Wyniki przetargów - woj. realizacji: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245819 2020-04-03 Opolskie Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w drodze dojazdowej do budynków nr 27B i 29 przy ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245916 2020-04-03 Opolskie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Strzeleczki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.IV.271.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245999 2020-04-03 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZB.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni oraz wykaszanie poboczy na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246016 2020-04-03 Opolskie Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244555 2020-04-02 Opolskie Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1607 O i 1608 O Nysa – Hajduki Nyskie – Charbielin wraz z przebudową ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244818 2020-04-02 Opolskie Świadczenie usług kierowania osób do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krapkowicach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244530 2020-04-02 Opolskie Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym "P" i transportowym "T" dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244615 2020-04-02 Opolskie BUDOWA DROGI UL. ŁAGODNA W OŁAWIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INW.271/4/20 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245592 2020-04-02 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Administracja Domów Komunalnych nr 4 II.2.4) Opis zamówienia: 1) wykonywanie usług w zakresie sprzątania w bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245594 2020-04-02 Opolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Administracja Domów Komunalnych nr 6 II.2.4) Opis zamówienia: 1) wykonywanie usług w zakresie sprzątania w bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243696 2020-04-02 Opolskie II.1.1) Nazwa: Podpisanie umowy marketingowo-reklamowej z biurem podróży Itaka w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242094 2020-04-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa sieci wysokich parametrów od komory wiadukt – komora Reja/Bema II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242772 2020-04-01 Opolskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 oraz wykonanie dojazdu do al...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242796 2020-04-01 Opolskie Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.2.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242850 2020-04-01 Opolskie Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242990 2020-04-01 Opolskie Utworzenie Centrum Edukacji „Stobrawa” – remont pomieszczeń na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Bąkowie Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243043 2020-04-01 Opolskie Odwodnienie osadu ściekowego z 2 lagun w ilości szacunkowej 10 500 m3 o uwodnieniu 96- 97% na oczyszczalni ścieków w Jarosławcu. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242748 2020-04-01 Opolskie Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242847 2020-04-01 Opolskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242863 2020-04-01 Opolskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Kształcenie zawo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242744 2020-04-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: DOSTAWA STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO RPZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242747 2020-04-01 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IX.271.07.2020 1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie nasad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245301 2020-04-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Papier toaletowy i ręczniki do rąk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245303 2020-04-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pielęgnacja i zabezpieczenie podłóg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5240386 2020-03-31 Opolskie II.1.1) Nazwa: Kolejowa komunikacja zastępcza na odcinku Kotórz Mały – Kluczbork – Kotórz Mały II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241406 2020-03-31 Opolskie PN.U.LN.4.20_Usługa w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu do chłodni, ich przechowyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241300 2020-03-31 Opolskie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica-Zdrój” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241331 2020-03-31 Opolskie Prowadzenie i nadzór nad dostępem do Ośrodka Rekreacji znajdującego się na terenie miejscowości Skorochów Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241353 2020-03-31 Opolskie PN.RB.DT.1.20_Budowa łącznika między budynkiem Oddziału Chorób Zakaźnych a Budynkiem Głównym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241365 2020-03-31 Opolskie Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Racławiczki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.IV...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)