Wyniki przetargów - woj. realizacji: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5545244 2021-01-18 Opolskie II.1.1) Nazwa: Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeg II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543530 2021-01-17 Opolskie Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BU.III.271.12.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542163 2021-01-15 Opolskie Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.23.2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541636 2021-01-15 Opolskie Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2021 w oparciu o bilety miesięczne Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538906 2021-01-14 Opolskie Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r. Przedmiotem umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539453 2021-01-14 Opolskie Dostawa masek FFP3 Zakup masek FFP3 - 2000 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539747 2021-01-14 Opolskie Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r. Zaspokajanie zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538384 2021-01-14 Opolskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021 r. 1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539240 2021-01-14 Opolskie Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r Zaspokajan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535531 2021-01-13 Opolskie Dostawa oleju napędowego Dostawa oleju napędowego tankowanie pojazdów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536398 2021-01-13 Opolskie II.1.1) Nazwa: Sprzątanie wewnętrzne, zewnętrzne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Domu Asystenta w Gliwicach. Oznaczenie spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536908 2021-01-13 Opolskie Przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I-II.271.28.2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536871 2021-01-13 Opolskie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537284 2021-01-13 Opolskie Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługi stałego utrzymania czystości w budynkac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532845 2021-01-12 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZRI.271.7.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533297 2021-01-12 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-P.271.98.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca naprawa cząstkowa nawierzchni je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534513 2021-01-12 Opolskie Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych OCRG Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA/323/52/2020 Kompleksowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534678 2021-01-12 Opolskie Budowa obiektów edukacyjnych Gminy Nysa- budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534723 2021-01-12 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RR.271.2.11.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Termomodernizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533667 2021-01-12 Opolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Grodków – utworzenie na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530127 2021-01-11 Opolskie Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lubsza w roku 2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531890 2021-01-11 Opolskie Usługi transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531545 2021-01-11 Opolskie „Częściowa rozbiórka budynku ’’rybaczówki’’ i budowa budynku administracyjnego z funkcją edukacyjną oraz rozbiórka budynku ’’stod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527734 2021-01-08 Opolskie II.1.1) Nazwa: Świadczeniu usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze gminy Rudzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527944 2021-01-08 Opolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminie Prudnik. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530514 2021-01-08 Opolskie Bieżące utrzymanie fontann w Oświęcimiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.30.2020.III Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530566 2021-01-08 Opolskie Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem węgla kamiennego sortymentu groszek tzw. ekogroszek typu 31.2 Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530398 2021-01-08 Opolskie Usługa polegająca na wydrukowaniu książki „Deportacja i praca przymusowa. Dzieci polskie i sowieckie w nazistowskich Niemczech i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530413 2021-01-08 Opolskie Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530149 2021-01-08 Opolskie Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZAM.272.1.26....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)