Wyniki przetargów - woj. realizacji: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225404 2022-07-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. niecierpka gruczołowatego, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225048 2022-07-05 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. niecierpka gruczołow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225045 2022-07-05 Opolskie II.1.1) Nazwa: Eliminacja inwazyjnego gatunku roślin tj. barszczu Sosnowskiego na terenie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa i na o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223184 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa wysokowydajnych stacji roboczych dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego II.2.4) Opis zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223195 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I – B5 – format maksymalny 170x240 mm, oprawa miękka, 1000 egz. lub 1500 egz. II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223245 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – B5 zmniejszony – format maksymalny 160x235 mm, oprawa miękka 1000 egz. lub 1500 egz. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223246 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Cześć III – A5 – format maksymalny 145x205 mm, oprawa miękka 1000 egz. lub 1500 egz. II.2.4) Opis za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224090 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego wraz z dedykowanym - s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224183 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, tj. przeglądów rozszerzonych obie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223721 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: W tym postępowaniu Zamawiający planuje przeznaczyć do usunięcia i unieszkodliwienia odpady niebezpieczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224160 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do radiołączności na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223891 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Sportowej w m. Kępa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224168 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Akacjowej – droga gminna nr 102614 O m. Kępa, Gmina Łubnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224017 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu publicznego w ramach zagospodarowania terenu przyległego do Centru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224181 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1573D Gać – Psary na dł. 515,0 mb. Klasa drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223883 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań (zwanych „Zleceniami”) związanych z bieżącym utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222997 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2022 roku – rękawiczki letnie koloru czarnego II.2.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224837 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2022 roku – rękawiczki zimowe koloru czarnego II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225219 2022-07-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223800 2022-07-04 Opolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu kursów język...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220713 2022-07-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i instalacja wyposażenia do pracowni obrabiarek konwencjonalnych Szczegółowe informacje w OPZ i S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220871 2022-07-01 Opolskie II.1.1) Nazwa: Ochrona fizyczna obiektów i posesji Oddziału ZUS w Płocku i podległych jednostek terenowych II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220913 2022-07-01 Opolskie II.1.1) Nazwa: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. Budowy Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. F....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220873 2022-07-01 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dokumentacja projekt.-kosztor. budowy ścieżki pieszo-rower. łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221323 2022-07-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221947 2022-07-01 Opolskie Część nr: Nazwa: Kompleksową modernizację kuchni przedszkolnej wraz zapleczem - w celu ich dostosowania do aktualnych wymog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221971 2022-07-01 Opolskie Część nr: Nazwa: Remont i modernizacja pompowni ścieków przy ul. Obozowej w m. Łambinowice zakłada usprawnienie eksploatac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223396 2022-07-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia koszarowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223472 2022-07-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Prace konserwacyjno - utrzymaniowe na potoku Grabnik w km 0+000 - 2+400 w miejscowości Strąkowa, gmina Zą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223475 2022-07-01 Opolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Udrożnienie oraz zabudowę wyrwy prawej skarpy potoku Budzówka w km 11+780 - 12+230 w miejscowości Ząbko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)