Wyniki przetargów - woj. realizacji: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5238713 2020-03-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa systemu do ultra efektywnej chromatografii cieczowej wraz z osprzętem II.1.4) Krótki opis: A. Sprzedaż, dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238722 2020-03-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238775 2020-03-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprężonego gazu ziemnego CNG II.1.4) Krótki opis: 1) przedmiotem zamówienia jest dostawa sprężonego gazu zi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238881 2020-03-29 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 68/2020/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne specjalistycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238888 2020-03-29 Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki poważnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/IAM/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238886 2020-03-29 Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych z dziedziny filmu, fotografii i sztuk wizualnych Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236991 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Środek ochrony roślin – insektycyd II.1.4) Krótki opis: Środek ochrony roślin o zawartości substancji czynnej: acet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237007 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR II.1.4) Krótki opis: Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237054 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237061 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 25 382 318,23 PLN na spłatę wcześniej zacią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237069 2020-03-27 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radzanowo w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237267 2020-03-27 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237233 2020-03-27 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na siecia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238336 2020-03-27 Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych z dziedziny muzyki poważnej i aktualnej oraz teatru Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238532 2020-03-27 Mazowieckie Bieżące utrzymanie dróg - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PI.271.2.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238556 2020-03-27 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CZ-D.271.11.35.2020 Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji licencji pakietu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238589 2020-03-27 Mazowieckie Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i kart SIM dla Narodowego Forum Muzyki Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238597 2020-03-27 Mazowieckie Remonty cząstkowe - utwardzenie nawierzchni drog gminnych tłuczniem kamiennym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.8....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238628 2020-03-27 Mazowieckie Przebudowa ul. Polnej Serock-Wierzbica Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PRI.271.2.2.2020 3.1 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238636 2020-03-27 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238324 2020-03-27 Mazowieckie bezgotówkowa sprzedaż Zamawiającemu oleju napędowego w ilości 50 000 litrów, do silników wysokoprężnych Diesel ON tankowanego do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238345 2020-03-27 Mazowieckie „Naprawa, remonty dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowej, żużlowej i gruntowej w Skarżysku-Kamiennej w 2020 r” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238355 2020-03-27 Mazowieckie Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2020 1.Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238367 2020-03-27 Mazowieckie Aktualizacja systemu informacji wizualnej na stacjach linii metra M1 i M2 w związku z otwarciem stacji metra C06-C08 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238384 2020-03-27 Mazowieckie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 9/2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238400 2020-03-27 Mazowieckie „Dostawa papierowych bonów towarowych" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr sprawy: AD.242.4.2020 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238416 2020-03-27 Mazowieckie Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238501 2020-03-27 Mazowieckie Zakup i wdrożenie dysków SSD do macierzy NetApp 220 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DA.201.1.2020 Kompatybilność: Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238639 2020-03-27 Mazowieckie Zapewnienie obsługi cateringowej dla PL.2012+ Sp. z o.o. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie czynności polegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238584 2020-03-27 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OiN.272.3.2020 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)