Wyniki przetargów - woj. realizacji: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5540277 2021-01-15 Mazowieckie Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy - Miasto Płock i jednostek organizacy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540513 2021-01-15 Mazowieckie Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540493 2021-01-15 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP-7060/20/419/Ł 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją nowego serwer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540852 2021-01-15 Mazowieckie Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540878 2021-01-15 Mazowieckie Zakup energii. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.16.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540882 2021-01-15 Mazowieckie Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541203 2021-01-15 Mazowieckie Dostawa szyfratorów ETA-MIL 100 Z (1 Gbps) z 36 miesięczną gwarancją wraz z instalacją i konfiguracją Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541218 2021-01-15 Mazowieckie „Świadczenie usług przewozu osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy” – przewozy niespecjalistycznymi/osobowymi pojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541222 2021-01-15 Mazowieckie Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego EOD Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541360 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541393 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa komputerowych zestawów mobilnych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541439 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, kompletnych części zamiennych, materiałów i akcesoriów do pojazdów służbowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541510 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541625 2021-01-15 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (etap II, etap III) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIOŚ.271.14.2020 Etap II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541618 2021-01-15 Mazowieckie Sprzedaż i przesył (dystrybucję) energii cieplnej do budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na okres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541549 2021-01-15 Mazowieckie Usługi pocztowe i kurierskie na potrzeby RCKiK w Lublinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RCKiK.DOP.SZ-3321/73/20 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541557 2021-01-15 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-II-WZP-271.61.2020.MLU/PNzAU-d 2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541601 2021-01-15 Mazowieckie Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540518 2021-01-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 1 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541659 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie wsparcia doradczego w procesie przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji dla woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541693 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa serwisowa drukarek monochromatycznych OCE II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541694 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Raciąż w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541746 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w grani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541582 2021-01-15 Mazowieckie Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby Gminy Suchożebry Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541822 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mrozac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541855 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542060 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie projektu budowlanego i projektu rozbiórek dla inwestycji „Realizacja pod klucz" kotłowni rezerwowo s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542152 2021-01-15 Mazowieckie Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542240 2021-01-15 Mazowieckie Dostawa kuponów podarunkowych w wersji papierowej dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w okresie od 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541696 2021-01-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)