Wyniki przetargów - woj. realizacji: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6229090 2022-07-07 Mazowieckie Dostawa 2szt. kardiomonitorów dostawa 2 szt. kardiomonitorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229239 2022-07-07 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup rocznego wsparcia technicznego dla 6licencji Annual Basic Maintenance Renewal for Veeam Beckup & Replicat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227059 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej – ul. Pohulanka bis do oczyszczalni ścieków – Etap II II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227063 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: "Budowa dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku&...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227087 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie kart flotowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wroc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227151 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa Programable AC&DC Electronic load (4.5 kW) do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227152 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa zasilacza mocy DC do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: Dostawa zasilacza mocy DC do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227153 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa obciążenia aktywnego do wyposażenia nowego laboratorium. II.1.4) Krótki opis: Dostawa obciążenia akty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227154 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa symulatora sieci elektroenergetycznej o zakresie napięć międzyfazowych 0 – 520V do wyposażenia nowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227156 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup 80 sztuk laptopów II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk laptopów na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227181 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227274 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227293 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Serwis oprogramowania II.1.4) Krótki opis: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:Serwis oprogramowania Zad.1 - Upgrad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227191 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: PAKIET 6 Amiodaronum 150mg/3ml roztwór do wstrzykiwań ampułka/ fiolka 6000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227294 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Ochrona osób i mienia w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w lokalizacjach przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227296 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227306 2022-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227200 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: PAKIET 16 1 Dikalii clorazepas 20mg+ rozp. 2ml proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzykiwań ampułka/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227204 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: PAKIET 20 Fibrinogenum humanum 1000mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji fiolk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227210 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: PAKIET 26 1 Hydroxyethylamylum 130/04+ Natrii chloridum 6% + 0,9%, pojemność 500ml roztwór do infuzji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227211 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: PAKIET 27 Kalii chloridum 15% (1500mg/10ml) koncentrat do sporz. roztw. do infuzji ampułka plastikowa 500...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227219 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 35 NAZWA: PAKIET 35 Natrii valproas 288,2mg/5ml syrop, pojemność minimun 150ml butelka 50

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227222 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 38 NAZWA: PAKIET 38 Piperacillinum+ Tazobactamum 4g + 0,5g proszek do sporz. roztworu do infuzji fiolka 5500

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227223 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 39 NAZWA: PAKIET 39 1 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy, izotoniczny o zawartości SID>40mEq/l* pojemność 500m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227225 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 41 NAZWA: PAKIET 41 Thiaminum 100mg/2ml roztwór ampułka 10000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227229 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 46 NAZWA: PAKIET 46 1 Koncentrat roztworu L-alanylo-L-glutaminy do podaży dożylnej jako składnik żywienia pozajel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227232 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 49 NAZWA: PAKIET 49 1 Dieta do żywienia pozajelitowego podawana centralnie, z emulsją tłuszczową zawierającą M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227234 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 51 NAZWA: PAKIET 51 Dieta kompletna, normokaloryczna (1,0-1,1kcal/ml), normobiałkowa, o niskiej zawartości węglow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227235 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 53 NAZWA: PAKIET 53 Dieta kompletna, wysokokaloryczna (1,5kcal/ml), normobiałkowa, bezresztkowa, do podaży dojelito...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227237 2022-07-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 56 NAZWA: *PAKIET 56 Anagrelidum 0,5mg a 100 szt kapsułka opakowanie 900 Lek stosowany w Chemioterapii, wysokość ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)