Wyniki przetargów - woj. realizacji: mazowieckie - Kosmetyki, środki czystości - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4920691 2019-06-26 Mazowieckie Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920705 2019-06-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.OMZ.72.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920710 2019-06-26 Mazowieckie Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku – Część 1 – Roboty budowlane Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BGK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920715 2019-06-26 Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920719 2019-06-26 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920732 2019-06-26 Mazowieckie dostawa kinowego projektora cyfrowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZAMPUB/PRZETARG/2019/03 Przedmiot zamówienia sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920738 2019-06-26 Mazowieckie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy ul. Paderewskiego w Sulejówku” w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920739 2019-06-26 Mazowieckie Zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego wraz z usługą wsparcia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.17.2019 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920671 2019-06-26 Mazowieckie "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920681 2019-06-26 Mazowieckie Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego wraz z demontażem posiadanego dźwigu w budynku Oddziału Dziecięcego oraz przygotowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920711 2019-06-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZOM/1605/2019 Dostawa pojazdu ciężarowego z zabudową typu śmieciarka. Opis techniczny p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920801 2019-06-26 Mazowieckie Gmina Papowo Biskupie. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920970 2019-06-26 Mazowieckie Pełnienie nadzorów inwestorskich nad robotami remontowymi w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo w 2019r. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920956 2019-06-26 Mazowieckie Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PI.271.8.2019.MB Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920955 2019-06-26 Mazowieckie Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego pn.: „Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera” - w ramach zadania - utrzymanie i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920969 2019-06-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZPiRP.272.11.2019 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920702 2019-06-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP-3309/19/173/IR 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont trzech pomieszczeń (305, 305a, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921077 2019-06-26 Mazowieckie Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek na sita dostosowane do pracy ze ściekami zawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921057 2019-06-26 Mazowieckie Zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych dla dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie Przedmiotem zamówienia publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921058 2019-06-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZPiRP.272.12.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 1667 W Wola Boglewska –Palczew na odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921159 2019-06-26 Mazowieckie Obsługa portierska z ochroną obiektów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DTA.3331.1.2019 usługa w obiektach WOMP CP-L w Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921178 2019-06-26 Mazowieckie Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WI.271.18.2019.KOI Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921186 2019-06-26 Mazowieckie usługa wykonania i dostawy druków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921381 2019-06-26 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Frombork – Braniewo” II.1.4) Krótki opis: 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921428 2019-06-26 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu wołomińskiego II.1.4) Krótki opis: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921499 2019-06-26 Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa druków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921500 2019-06-26 Mazowieckie Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.2019 Zakres zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921501 2019-06-26 Mazowieckie Przetarg nieograniczony na Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921517 2019-06-26 Mazowieckie Rezerwacje w zakresie pasażerskiego transportu lotniczego i kolejowego przeważnie na trasach europejskich oraz sprzedaż i dostarc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921537 2019-06-26 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)